Πληροφορίες
DEMO    
F.A.Q   
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Πακέτο για την διεκπεραίωση των εργασιών τεχνικού γραφείου σχετικά με τις άδειες πολεοδομίας

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
Ιστορικό του προγράμματος winΦΟΡΑΜ

Ημερομηνία  Έκδοση Αλλαγές

Revised: Μαΐου 30, 2024.

05-24 09.05/2024 Τελευταία ενημερωμένη έκδοση προγράμματος.
Δυνατότητα ενεργοποίησης της αναβάθμισης σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (ΦΕΚ 3475 Β΄ 24/5/2023) στο πρόγραμμα winΦΟΡΑΜ.
Κόστος ενεργοποίησης αναβάθμισης 74,40 ευρώ

03-24 08.03/2024 Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 52/2023
Αναπροσαρμογή, από 01.01.2024, των ορίων των ημερήσιων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων.
 
Από 01/01/2024 Τεκμαρτό ημερομίσθιο: 32,62 €

08-23 16.08/2023

Το προβλεπόμενο από το άρθρο 32 §1 του Ν. 4759/20 τέλος 5% επί του προϋπολογισμού κατά την έκδοση οικοδομικής αδείας  σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/21533/870/29-3-2021 (ΑΔΑ 6ΙΘ34653Π8-Ν1Π) έγγραφο του ΥΠΕΝ, εισπράττεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου και συγκεκριμένα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας www.greenpay.gr


Παρακαλούνται οι πολίτες να προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες την
απόδειξη είσπραξης με τον κωδικό QR η οποία εκδίδεται από το σύστημα σε διάστημα περίπου δύο ημερών.

«Άρθρο 32 ν.4759/2020 / Εκτός σχεδίου δόμηση

1. Τα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως, εκτός ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών προ του έτους 1923, που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου, και εκτός περιοχών, στις οποίες έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου ή από διατάγματα που καθορίζουν όρους και περιορισμούς δόμησης σε περιοχές εκτός σχεδίου, όπως τα διατάγματα της παρ. 2 του άρθρου 10 του από 17.7/ 16.8.1923 (Α’ 228) ν.δ. ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33) ή Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) ή Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α’ 204) [Αρχή Τροποποίησης] «και του ν. 4608/2019 (Α’ 66)» – ΠΡΟΣΘ. ΩΣ ΑΝΩ, ΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5β ΤΟΥ ΑΡΘ. 145 ΤΟΥ Ν. 4764/20, ΦΕΚ-256 Α/23-12-20 [Τέλος Τροποποίησης] , διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και από την κείμενη νομοθεσία, ιδίως δε από τις διατάξεις του από 6.10.1978 π.δ. (Δ’ 538) και του από 24.5.1985 π.δ. (Δ’ 270), που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος.

Στα γήπεδα αυτά, οι οικοδομικές άδειες επιβαρύνονται με τέλος πέντε τοις εκατό (5%) επί του κόστους της οικοδομικής άδειας, το οποίο αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο, για τη χρηματοδότηση δράσεων στις εκτός σχεδίου περιοχές που αντισταθμίζουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από το γεγονός ότι δομούνται περιοχές που κατ’ αρχήν δεν προορίζονται για δόμηση»


06-23 12.06/2023 Προκαταβολή Εισφορών και έκδοση «Σημειώματος Κατάθεσης Εισφορών για έκδοση Οικοδομικής Άδειας» [ΕΦΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33 - 30/05/2023 -
Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απογραφής Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων)

Υπολογίζεται σε 1% του συνολικού αριθμού ημερομισθίων του πίνακα με ύψος ημερομισθίου που αντιστοιχεί στην 8η ασφαλιστική κλάση (31,67€, όπως ισχύει σήμερα)

06-22 03.06/2022 Νέα ποσοστά στις εισφορές ασφαλισμένου και εισφορές εργοδότη από 1/6/2022.
Εισφορές ασφαλισμένου 17,32 %, Εισφορές εργοδότη 58,052 %
Σύνολο: 75,372%

05-22 27.05/2022 Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο από 1 Μαΐου 2022, ορίζεται στα 31,85 €  (ΦΕΚ 2030 Β' 21/04/2022)

10-21 14.10/2021 Νόμος 4819/2021 - ΦΕΚ 129/Α/23-7-2021

"Κράτηση 5% υπέρ Πράσινου Tαμείου"
Άρθρο 163

Εκτός σχεδίου δόμηση – Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4759/2020


Η παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) τροποποιείται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του, και διαμορφώνεται ως εξής:«1. Τα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως, εκτός ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών προ του έτους 1923, που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός περιοχών, στις οποίες έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ ή άλλα διατάγματα χρήσεων γης) ή από διατάγματα που καθορίζουν όρους και περιορισμούς δόμησης σε περιοχές εκτός σχεδίου, όπως τα διατάγματα της παρ. 2 του άρθρου 10 του από 17.7.1923/16.8.1923 (Α’ 228) του ν.δ. ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33) ή Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) ή Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α’ 204) και του ν. 4608/2019 (Α’ 66) ή αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού δια των οποίων καθορίζονται χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και από τη νομοθεσία, ιδίως δε το από 6.10.1978 προεδρικό διάταγμα (Δ’ 538) και το από 24.5.1985 προεδρικό διάταγμα (Δ’ 270), που δεν έρχονται σε αντίθεση με το παρόν.

Στα γήπεδα αυτά, οι οικοδομικές άδειες επιβαρύνονται με τέλος πέντε τοις εκατό (5%) επί του κόστους του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου ή πέντε τοις χιλίοις (5‰) στην περίπτωση που γίνεται χρήση αναλυτικού προϋπολογισμού, το οποίο αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο, για τη χρηματοδότηση δράσεων στις εκτός σχεδίου περιοχές που αντισταθμίζουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από το γεγονός ότι δομούνται περιοχές που κατ’ αρχήν δεν προορίζονται για δόμηση.
Το ανωτέρω ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ούτε και να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.».

06-21 01.06/2021


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το προβλεπόμενο από το άρθρο 32 §1 του Ν. 4759/20 τέλος 5% επί του προϋπολογισμού κατά την έκδοση οικοδομικής αδείας σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/21533/870/29-3-2021 (ΑΔΑ 6ΙΘ34653Π8-Ν1Π) έγγραφο του ΥΠΕΝ,
κατατίθεται στο Λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου στην
Τράπεζα της Ελλάδος με ΙΒΑΝ: GR5401000240000000026133793.


Παρακαλούμε για την αποστολή αντιγράφου της κατάθεσης στο Πράσινο Ταμείο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
paravolo@prasinotameio.gr


04-21   Προσθήκη κράτησης 5% υπέρ Πράσινου Tαμείου, στα εκτός σχεδίου γήπεδα σύμφωνα με τον Νόμο 4759/2020 (ΦΕΚ Τεύχος A’ 245/09.12.2020)

Κανονιστική Πράξη Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με το τέλος 5% επί του κόστους της οικοδομικής αδείας της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.4759/20 (Α΄245)

Στην Επιλογή Ονομασίες Εντύπων, Εισφορές Δήμου, επιλέγετε Γήπεδα εκτός σχεδίου και στον υπολογισμό των φορολογικών προστίθεται η κράτηση 5% υπέρ του Πράσινου Ταμείου.
 
Άρθρο 32
Εκτός σχεδίου δόμηση

1. Τα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως,
εκτός ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών προ
του έτους 1923, που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου,
και εκτός περιοχών, στις οποίες έχουν καθορισθεί χρή-
σεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από εργαλεία
πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου ή από
διατάγματα που καθορίζουν όρους και περιορισμούς
δόμησης σε περιοχές εκτός σχεδίου, όπως τα διατάγ-
ματα της παρ. 2 του άρθρου 10 του από 17.7/ 16.8.1923
(Α΄ 228) ν.δ. ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου του άρθρου 29
του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) ή Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. του άρθρου 12
του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) ή Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. του άρθρου 24
του ν. 3894/2010 (Α΄ 204), διέπονται από τις διατάξεις
του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και από την κείμενη
νομοθεσία, ιδίως δε από τις διατάξεις του από 6.10.1978
π.δ. (Δ΄ 538) και του από 24.5.1985 π.δ. (Δ΄ 270), που δεν
έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος.
Στα γήπεδα αυτά, οι οικοδομικές άδειες επιβαρύνο-
νται με τέλος πέντε τοις εκατό (5%) επί του κόστους της
οικοδομικής άδειας, το οποίο αποδίδεται στο Πράσινο
Ταμείο, για τη χρηματοδότηση δράσεων στις εκτός σχε-
δίου περιοχές που αντισταθμίζουν την επιβάρυνση του
περιβάλλοντος από το γεγονός ότι δομούνται περιοχές
που κατ’ αρχήν δεν προορίζονται για δόμηση.

02-21 08.02/2021 Νέα ποσοστά στις εισφορές ασφαλισμένου και εισφορές εργοδότη από 1/1/2021.
Εισφορές ασφαλισμένου 17,57 %, Εισφορές εργοδότη 58,364 %
Σύνολο: 75,934%

Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα 29,62 €

10-20 15.10/2020 Υπολογισμός προσαύξησης προστίμου αυθαιρέτου, των κατηγοριών 1 εως 4 από 01/10/2020 του Ν.4495/2017.

07-20 24.07/2020
 • Υπολογισμός εγγυητικής επιστολής για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ.

  Πώς υπολογίζεται η εγγυητική επιστολή για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ και πότε επιστρέφεται;

  Η εγγυητική επιστολή προβλέπεται από το άρθρο 7 της ΚΥΑ 36259/2010, "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)", εκδίδεται υπέρ του Δήμου στον οποίο ανήκει το έργο και κατατίθεται στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες μαζί με το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ).
  Υπολογίζεται στο 0,5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, ή στο 0,2% του προϋπολογισμού εάν πρόκειται αποκλειστικά για έργο εκσκαφής.
  Η εγγυητική επιστολή και το ΣΔΑ είναι αναπόσπαστα τμήματα της διαδικασίας έκδοσης άδειας από τις υπηρεσίες δόμησης.
  Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται 10 ημέρες μετά την έκδοση της βεβαίωσης παραλαβής των ΑΕΚΚ από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

 • Αναλυτικός υπολογισμός του ΚΗ (κλιμακωτά ή 2%) και υπολογισμός KH σε άλλο Δήμο.

  Ο υπολογισμός του ΚΗ γίνεται κλιμακωτά, 2% επί του προϋπολογισμού και ως απαλλαγή.

  Σε περίπτωση προσθήκης το ΚΗ υπολογίζεται με 2% χωρίς κλιμάκωση.

 • Νέα ποσοστά στις εισφορές ασφαλισμένου και εισφορές εργοδότη από 1/6/2020.
  Πο
  σοστό εισφοράς ασφαλισμένου: 18,78 %
  Π
  οσοστό εισφοράς εργοδότη: 60,602 %
  Σύνολο: 79,382 %  

01-20 20.01/2020 Ενημέρωση αδειών χρήσης 2020.

01-19 15.01/2019 Νέοι Κ.Α.Ε. (κωδικοί) σημειώματος κατάθεσης εισφορών βάσει του ΦΕΚ 3240 B - 07/08/2018.

02-18 Ver. 09.02/2018 Ρύθμιση Αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με τον Νόμο 4495 ΦΕΚ Α' 167 03/11/2017

03-17 Ver. 21.03/2017 Γρ.Γ.Γ.Χ.Σχ&Α.Π "Έγγραφο "Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρ. 1γ και 2ιδ του αρθ. 3 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α’/25-11-2011)."

07-16 Ver. 17.07/2016

Με την παρ. 6α του δεύτερου άρθρου του Ν. 4393/06 (ΦΕΚ 106A/6.6.2016) καταργήθηκε η κράτηση του 2% επί των αμοιβών των μελετών και των επιβλέψεων δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

Νέο ποσοστό ΙΚΑ-ΤΕΑΕΔΞΕ: 55,965%.

06-16 Ver. 01.06/2016 Αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ σε 24% από 01/06/2016.
Μενού Παράμετροι/Εισφορές κρατήσεις/Συντελεστές/ΦΠΑ αμοιβών μηχανικών (%).

02-16 Ver. 17.02/2016 Εργατική δαπάνη ΙΚΑ  
Το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 8ης Ασφαλιστικής κλάσης που ισχύει σήμερα είναι 29,39 ευρώ.

01-16 Ver. 25.01/2016 Αν στα Windows δεν εμφανίζονται σωστά σε ορισμένα σημεία τα Ελληνικά, τότε σημαίνει οτι η βασική γραμματοσειρά των Windows σας (Ms Sans Serif) δεν είναι σωστή.
Στην περίπτωση αυτή στην επιλογή Αρχείο/Κύρια γραμματοσειρά Windows, επιλέξτε γραμματοσειρά Arial.
Για να ενεργοποιηθούν οι αλλαγές επανεκκινήστε το πρόγραμμα.

01-16 Ver. 20.01/2016 Προσαρμογή προεπισκόπησης και εκτύπωσης σε windows 10 με υψηλή ανάλυση οθόνης και μεγεθος χαρακτήρων μεγαλύτερο του 100%.

12-2015 Ver. 21.12/2015 Δυνατότητα επιλογής ναι ή όχι του Χρονικού προγραμματισμού και της Προμέτρησης σε τμήμα κτιρίου. Επιλέγοντας Α-ανοιχτό ενεργοποιείται ή Κ-κλειστό απενεργοποιείται η δυνατότητα επιλογής.
Σε είδος έργου Αποτύπωση η επιλογή αυτή αυτόματα ξετσεκάρετε. Σε νομιμοποίηση είναι τσεκαρισμένη.

01-2015 Ver. 30.01/2015 Προσθήκη των πεδίων "Αριθμός έγκρισης", "Αριθμός Άδειας", "Hμερομηνία έγκρισης" και "Ισχύει έως" στα Στοιχεία Δόμησης 2012.

01-2015 Ver. 07.01/2015 Τροποποίηση της νομοθεσίας του ΙΚΑ σχετικά με τα οικοδομοτεχνικά έργα βάσει του
ΦΕΚ 3480 Τεύχος Β 23/12/2014

08-2014 Ver. 29.08/2014 Προσθήκη Δελτίου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.) βάσει του ΦΕΚ 405 Β' 20/02/2014. Οι υπολογισμοί για την βαθμολόγηση και κατάταξη του κτιρίου γίνονται αυτόματα σύμφωνα με τους Πίνακες του εντύπου και τους αντίστοιχους συντελεστές.

07-2014 Ver. 23.07/2014 Μείωση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4254/2014 - Εγκύκλιος ΙΚΑ αρ. 45 από 01/07/2014
Ποσοστό ΙΚΑ-ΤΕΑΕΔΞΕ: 54,840% (Από 01/07/2014)

01-2014 Ver. 28.01/2014 Υπ' αριθ. οικ. 297/7-1-2014 Υ.Α. " Τροποποίηση του περιεχομένου του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4178/13 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.” ( Α’ 174 ). " ΦΕΚ 39 Β'/14-1-2014

12-2013 Ver. 17.12/2013 Προσθήκη Εντύπου Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας βάσει του ΦΕΚ 2605 Β-15/10/2013.

10-2013 Ver. 25.10/2013 Ρύθμιση Αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με τον Νόμο 4178 ΦΕΚ Α174-08/08/2013

02-2013 Ver. 05.02/2013 Νέα τιμή λ ίση με 0,23368 για το Α' τρίμηνο του 2012 και το Δ' τρίμηνο του 2011.
Κατάργηση του ποσοστού 2% του ΤΕΕ επί των αμοιβών βάσει του Ν.4093/2012 - Εγκύκλιος 32 14/11/2012.

10-2012 Ver. 22.10/2012 Αλλαγή ποσοστού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ σε  60,841% όπως ίσχυε από 1/8//2011 σύμφωνα με Νέο Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ.

09-2012 Ver. 19.09/2012 Προσθήκη Δελτίου Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ

05-2012 Ver. 31.05/2012 Προσθήκη Τοπογραφικών εργασιών Τριγωνισμοί στα κτιριακά.
Αποδοχή της υπ΄αρ. 394/2011 Γνωμοδότησης  Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με τους δικαιούχους ποσοστών του προϊόντος της κράτησης του ΚΗ΄ Ψηφίσματος

Νέα έκδοση winΦΟΡΑΜ 2012 σύμφωνα με Ν 4030/2011 & ΦΕΚ 56 Β 25/1/12

02-2012 Ver. 17.02/2012 Κατάργηση ελάχιστης αμοιβής 5000λ στο XML αρχείο του ΤΕΕ.

01-2012 Ver. 31.01/2012 Ρύθμιση Αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με τον Νόμο 4014 ΦΕΚ 209-21/9/2011

8-2011 Ver. 05.08/2011 Υπολογισμός αμοιβής ενεργειακού επιθεωρητή και παραγωγή XML αρχείου.
[Ενέργειες|ΚΕΝΑΚ Ενεργειακές επιθεωρήσεις]
Ρύθμιση θεμάτων του Ν. 3843/2010

10-2010 Ver. 25.10/2010 Προσθήκη στο σύνολο των εργασιών των κτιριακών έργων, η εργασία ΚΕΝΑΚ Κτίριο 
 κέλυφος
και η εργασία ΚΕΝΑΚ ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες .

07-2010 Ver. 01.07/2010 Νέος συντελεστής ΦΠΑ αμοιβών μηχανικών 23% και 16% αντίστοιχα για τα νησιά.

06-2010 Ver. 23.06/2010 Ρύθμιση Ημιυπαίθριων χώρων βάσει Ν.3843/2010

06-2010 Ver. 03.06/2010 Νέο λ αμοιβών ΤΕΕ 0,23253

05-2010 Ver. 06.05/2010 Προσθήκη στο σύνολο των εργασιών των κτιριακών έργων, η εργασία Λοιπές  
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
και η εργασία Υγραέριο
.


Στους χώρους πολυκατοικιών προστέθηκαν νέες κατηγορίες.

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και παραγωγή XML αρχείου για έγκριση αμοιβών ΤΕΕ. Προστέθηκε το σύνολο των κύριων τοπογραφικών εργασιών, μαζί με τις επιμέρους εργασίες που περιέχουν τους συντελεστές υπολογισμού των αμοιβών.


02-2010 Ver 01.03/2010 Νέα ΕΤΑ αμοιβών ΤΕΕ = 118 ευρώ/τμ από 1.3.2010 σύμφωνα με ΤΕΕ.

01-2010 Ver 05.01/2010 Στη οθόνη "Επικοινωνία με ΤΕΕ" προστέθηκε το πεδίο "εμβαδόν κτιρίου" για να συμπληρώνετε το εμβαδόν του κτιρίου ή των εργασιών που πραγματοποιούνται σε νέο ή υπάρχον κτίριο, π.χ. σε περίπτωση αλλαγής χρήσης, αναλυτικού προϋπολογισμού, τοπογραφικού, περίφραξης. Το εμβαδόν αυτό δεν χρησιμοποιείται σε κανένα υπολογισμό αλλά είναι απαραίτητο για την έγκριση των αμοιβών από το ΤΕΕ.

12-2009 Ver 23.12/2009

06-2009 Ver 09.06/2009 Προσθήκη υπολογισμού πισίνας με συμβατικό προϋπολογισμό βάσει ΤΕΕ.

03-2009 Ver 17.03/2009 Το ΤΕΕ αποφάσισε να ισχύουν δύο ελάχιστες αμοιβές, μία ελάχιστη αμοιβή 5000λ για μελέτη και μία ελάχιστη αμοιβή 5000λ για επίβλεψη. Το παραπάνω ισχύει υποχρεωτικά από 30/4/2009 και μετά.

02-2009 Ver 20.02/2009
Επιλογή χρονικού προγραμματισμού με ποσοστό 10% ή 20% επί του προϋπολογισμού.
Η επιλογή αυτή εξαρτάται από την πολεοδομία της περιοχή σας.

Ver 06.02/2009 Νέο λ αμοιβών 0,22041
Προστέθηκε επιλογή για τον υπολογισμό της αμοιβής επίβλεψης πολλαπλών κτιρίων.
1η επιλογή, Αμοιβή επίβλεψης = αμοιβή τέσσερεις φορές του προϋπολογισμού, μικρότερη αμοιβή.
2η επιλογή, Αμοιβή επίβλεψης = αμοιβή τέσσερεις φορές η αμοιβή επίβλεψης του ενός κτιρίου, μεγαλύτερη αμοιβή.
Η επιλογή της αμοιβής επίβλεψης εξαρτάται από την μορφή των κτιρίων και την πολεοδομία.

10-2008 Ver 20.10/2008 Νέο λ = 0.21399

05-2008 Ver 25.05/2008 Στο μενού "Παράμετροι/Τιμές ΤΑ, μΤΖ, ΚΕ, ΕΤΑ" έχει προστεθεί η επιλογή "Περιορισμοί ΤΕΕ". Όταν είναι ενεργοποιημένο [ΝΑΙ] τότε το πρόγραμμα δεν σας επιτρέπει να αλλάξετε ορισμένους συντελεστές, όπως συντελεστής εμβαδού στεγών ή αφαίρεση μελετών από χώρους, οπότε το XML αρχείο παίρνει αυτόματα έγκριση από το ΤΕΕ. Αν απενεργοποιήσετε τους περιορισμούς [ΟΧΙ], τότε αυτοί οι περιορισμοί δεν ισχύουν, αλλά για την έγκριση του αρχείου XML πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με το ΤΕΕ.  

02-2008 Ver 02.022/2008 Νέα ΕΤΑ αμοιβών ΤΕΕ = 110 ευρώ/τμ (ισχύει από 20/02/2008).

01-2008  Ver  01.015/2008

11-2007  Ver 11.022/2007 Νέο λ = 0.20685

10-2007 Σε περίπτωση σύνθετης αμοιβής π.χ. Αποτύπωση με προσθήκη, μπορείτε να τσεκάρετε, όταν παράγεται το XML αρχείο, την επιλογή να στείλετε όλα τα δεδομένα σε ένα κοινό αρχείο. Αυτό το XML αρχείο δεν παίρνει έγκριση αμοιβών αυτόματα από το ΤΕΕ και θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με το ΤΕΕ, για την έγκριση της αμοιβής.
Εφορία τοπογραφικών 4%.
Στα τμήματα κτιρίου όταν επιλέγετε στο Είδος έργου Αποτύπωση, εμφανίζεται η επιλογή Νομιμοποίηση.
Φύλλο αδείας, εισαγωγή σχεδίου τύπου *.
jpg, *.jpeg, *gif

11-2006 Ver. 11.000/2006
Μετά από ζήτηση ορισμένων πελατών, λόγω του ότι το ποσοστό του δήμου πληρώνεται χωριστά σε διάφορους δήμους, προστέθηκε αυτή η επιλογή.

Στο μενού Παράμετροι/Εισφορές Κρατήσεις/Ποσοστό ΚΗ σε δήμο, μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να πληρώνετε τις κρατήσεις δήμου χωριστά, τσεκάροντας αυτή την επιλογή ή αντίθετα.
 

08-2006 Ver. 07.010/2006

02-2006 Ver.  02.000/2006

12-2005 Ver. 12.021/2005

 

 • Προσθήκη εντύπου Οικοδομικής Άδειας
 • Όμοια Κτίρια
 • Ονομασίες εντύπων- Εισφορά Δήμου. Προστέθηκε η περίπτωση νέου κτιρίου με υπάρχοντα κτίσματα στο οικόπεδο οπότε το ΚΗ υπολογίζεται σαν προσθήκη.
 • Έξοδος τεύχους σε PDF και WORD αρχεία. Μπορείτε να κάνετε διάφορες αλλαγές στο τεύχος που επιθυμείτε και να διαφοροποιήσετε την παρουσίαση του τεύχους όπως εσείς θέλετε.
  Επίσης να αποστείλετε το τεύχος σε μορφή αρχείου PDF ή Word σε συναδέλφους ή Υπηρεσίες.
 • Εκτύπωση εντύπων σε μορφή “σεντόνι”
 • Εκτύπωση του πίνακα 1 του ΙΚΑ σε σελίδα Α3.
 • Αμοιβές μηχανικών +/-. Αφαιρείτε συνολικά όλη την αμοιβή μελέτης ή όλη την αμοιβή επίβλεψης και αντίστοιχα μπορείτε να τις επαναφέρετε.
 • Προσθήκη προγράμματος Όροι Δόμησης

09-2005 Ver. 09/2005

07-2005 Ver. 07/2005
 • Δυνατότητα επιλογής διαφορετικού λ στις αμοιβές μελέτης και επίβλεψης.
 • Δυνατότητα στρογγυλοποίησης των αμοιβών.

11-2004 Ver. 11a/2004  

04-2004 Ver. 04/2004

11-2003 Ver. 11/2003 Νέοι συντελεστές εισφορών Ασφαλισμένου και Εργοδότη.

01-2003 Ver. 01/2003
 • Δυνατότητα προσθήκης προγράμματος Runet ΑΠΔ (αναλυτική περιοδική δήλωση οικοδομοτεχνικών έργων).

01-2002 Ver. 01/2002
 • Εκδοση προγράμματος winForam Euro, πλήρης εναρμονισμένη με τη μετατροπή του νομίσματος σε ευρώ, με όλες τις αποφάσεις και εγκυκλίους.


01-2000 Ver. 1/2002
 • Προσθήκη εντύπων Στατιστικού Δελτίου και Δήλωσης Προκαταβλητέου Φόρου.

02-1999 Ver. 2.1-1999
 • Προσθήκη προγράμματος winΧΙΛΙΟΣΤΑ, υπολογισμός  ποσοστών και δαπανών των πολυκατοικιών

02-1999 Ver. 2/1999
 • Μείωση 10% των συντελεστών υπολογισμού των κατ΄ ελάχιστον απαιτούμενων ημερών εργασίας για τα ιδιωτικά οικοδομοτεχνικά έργα, βάσει του νόμου 2676.

12-1998 Ver. 12/1998
 • Προσθήκη προγράμματος winΠΡΟΣΤ, υπολογισμός προστίμου αυθαιρέτων κτιρίων.

03-1998 Ver. 3/1998
 • Προσθήκη προγράμματος Εργολαβικές Προσφορές για τον υπολογισμό της έκπτωσης διαγωνισμού έργου από τις προσφορές, βάσει του νόμου 2576/98.

02-1998 Ver. 2/1998
 • Δυνατότητα στρογγυλέματος ημερομισθίων του ΙΚΑ
 • Δυνατότητα διαχωρισμού της αμοιβής για αντισεισμική μελέτη.
 • Δυνατότητα επιλογής της εισφοράς στο δήμο
 • Δυνατότητα επιλογής του τρόπου υπολογισμού αμοιβής επίβλεψης σε περίπτωση προσθήκης

08-1997 Ver. 8/1997  Πρώτη έκδοση προγράμματος Foram-97
 • Αμοιβές μηχανικών
 • Φορολογικά αδειών
 • Ελάχιστο κόστος κατασκευής
 • Εργατική δαπάνη ΙΚΑ
 • Προϋπολογισμοί