Πληροφορίες
DEMO    
F.A.Q   
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Πακέτο για την διεκπεραίωση των εργασιών τεχνικού γραφείου σχετικά με τις άδειες πολεοδομίας

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
Νέα έκδοση winΦΟΡΑΜ 2012 Παραγγελία Νέας έκδοσης

Από την Πέμπτη Μαρτίου 2012 εφαρμόζεται ο Νέος Νόμος «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών» (Ν 4030/2011), με τον οποίο αλλάζει ριζικά το καθεστώς αδειοδότησης και ελέγχου των οικοδομικών έργων.

Σε εκτέλεση του παραπάνω νόμου δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ Β’ 251/2012) η κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σηφουνάκη και του Υπουργού Εσωτερικών κ. Γιαννίτση που αφορά στη «Διαδικασία έντυπης υποβολής για Έγκριση Δόμησης και Άδεια Δόμησης».

Το περιεχόμενο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, καθώς και τα νέα έντυπα για την Έγκριση Δόμησης και για την Άδεια Δόμησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ και συγκεκριμένα στο πεδίο: Ενημέρωση Υπηρεσιών Δόμησης


Οι βασικές αλλαγές στην νέα έκδοση του winΦΟΡΑΜ είναι οι παρακάτω:
1. Νέα Ενιαία Τιμή Αφετηρίας (ΕΤΑ), 750 ευρώ (ΦΕΚ Β' 56/2012).
    Η ΕΤΑ για την καταβολή των εισφορών, κρατήσεων επί των αμοιβών μηχανικών, πολλαπλασιάζεται επί
    συντελεστή 0,15 και ισούται με 112,50 ευρώ.
    Η ΕΤΑ για την καταβολή των εισφορών, κρατήσεων επί του προϋπολογισμού των έργων, πολλαπλασιάζεται
    επί συντελεστή 0,06 και ισούται με 45,00 ευρώ.
2. Οι Νέες Τιμές Αφετηρίας (ΤΑ) ισούνται με τη μέση Τιμή Ζώνης (μΤΖ) κάθε περιφέρειας και είναι οι ακόλουθες
    (ΦΕΚ Β' 56/2012):   

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 872,75 €
2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.039,32 €
3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 497,96 €
4 ΗΠΕΙΡΟΥ 726,98 €
5 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 772,80 €
6 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.367,07 €
7 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 842,62 €
8 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 739,71 €
9 ΑΤΤΙΚΗΣ 1.372,67 €
10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 780,04 €
11 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 999,48 €
12 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.068,76 €
12 ΚΡΗΤΗΣ 737,65 €

3. Νέα έντυπα για άδειες δόμησης (ΦΕΚ Β’ 251/2012), έγκριση-άδεια δόμησης.
4. Συντελεστής Ζώνης, ΣΖ = 1.0 σε όλες τις περιπτώσεις.


Η νέα αυτή έκδοση θα ανανεώνεται συνεχώς με τις όποιες Εγκύκλιους, Διευκρινίσεις και Ενημερώσεις που εκδίδονται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ.

Στο πρόγραμμα θα παραμείνει ενεργή όλη η ισχύουσα Νομοθεσία πριν το Μάρτιο του 2012 με δυνατότητα επιλογής "Πριν ή Μετά 2012".