Πληροφορίες
DEMO    
F.A.Q   
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Πακέτο για την διεκπεραίωση των εργασιών τεχνικού γραφείου σχετικά με τις άδειες πολεοδομίας

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
winΦΟΡΑΜ - Συνηθισμένες Ερωτήσεις (F.A.Q.)

Πως μπορώ σε παλιό αρχείο να προσθέσω τις νέες τοπογραφικές εργασίες Τριγωνισμοί;
Ανοίγετε το παλιό σας αρχείο και στο μενού [Παράμετροι] επιλέγετε [Αλλαγή παραμέτρων και τσεκάρετε κ,μ, ποσοστά αμοιβών].
Στη συνέχεια στην επιλογή [Αμοιβές μηχανικών/Τοπογραφικά] εμφανίζονται οι νέες τοπογραφικές εργασίες
.
Μελέτες ΚΕΝΑΚ
Προστέθηκαν οι μελέτες ΚΕΝΑΚ Κτίριο κέλυφος και ΚΕΝΑΚ ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, οι οποίες είναι το 20% για το κτίριο κέλυφος της συνολικής αμοιβής για την αρχιτεκτονική μελέτη και το 20% της συνολικής αμοιβής για τις μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων.
Σε περίπτωση που η οικοδομή είναι μεγαλύτερη των 5000 τ.μ. τσεκάρετε την επιλογή Οικοδομή > 5000 τ.μ. και το ποσοστό μειώνεται στο 18%.
Στον παρακάτω πίνακα (Δ.1),  δίνεται το ύψος της αμοιβής για μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ως ποσοστό επί της συνολικής αμοιβής για την αρχιτεκτονική μελέτη και τις μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων (Άρθρο 12 ΚΕΝΑΚ).
Επιφάνεια δαπέδου κτιρίου
(Α)
Ποσοστό επί συνολικής αμοιβής
αρχιτεκτονικής και Η/Μ μελέτης
Α ? 5000 τ.μ. 20%
Α > 5000 τ.μ. 18%
Οι μελέτες ΚΕΝΑΚ είναι άμεσα συνδεδεμένες με την μελέτη των αρχιτεκτονικών και τις μηχανολογικές μελέτες του κτιρίου.
Σε περίπτωση που θέλετε να υπολογίσετε μόνο μελέτες ΚΕΝΑΚ χωρίς αρχιτεκτονικά και Η/Μ μελέτες σε κάποιο υπάρχον τμήμα κτιρίου π.χ. προσθήκη, ανακαίνιση, τότε προσθέτετε ένα τμήμα κτιρίου τσεκάροντας την επιλογή [Μόνο μελέτες ΚΕΝΑΚ] και ένα δεύτερο τμήμα κτιρίου στο οποίο δίνετε κανονικά όλες τις προβλεπόμενες μελέτες .
Δίνετε στο 1ο τμήμα τον προϋπολογισμό ως κατ' αποκοπή και στο 2ο τμήμα τα τετραγωνικά.
Τσεκάρετε στο Ομάδες προϋπολογισμών τα τμήματα "διαγώνια" και οι αμοιβές θα υπολογιστούν χωριστά ως ανεξάρτητα τμήματα (τμήμα 1...τμήμα 2).

 

Στο Μελέτες-1, επιλέγετε [Μικρή ομάδα μελετών] για να ανανεωθούν οι μελέτες.Στο Μελέτες-2, επιλέγετε [Μικρή ομάδα μελετών] για να ανανεωθούν οι μελέτες.


 

Δημιουργείτε ένα XML αρχείο και το αποστέλλετε στο ΤΕΕ για έγκριση των αμοιβών σας.

Πως μπορώ σε παλιό αρχείο να προσθέσω τις νέες εργασίες ΚΕΝΑΚ κτίριο κέλυφος και ΚΕΝΑΚ Η/Μ;
Ανοίγετε το παλιό σας αρχείο και στο μενού [Παράμετροι] επιλέγετε [Αλλαγή παραμέτρων και τσεκάρετε κ,μ, ποσοστά αμοιβών].
Στη συνέχεια στην επιλογή [Αμοιβές μηχανικών] επιλέγετε
[εισαγωγή εγγραφής] και προσθέτετε τις δυο νέες εργασίες.

Στατικά - Άδεια ο Υπομηχανικός και Αντισεισμικό έλεγχο ο Μηχανικός.

Σε Windows 7 αγγλική έκδοση δεν μπορεί να δημιουργήσει XML αρχείο, εμφανίζει ένα μήνυμα "cannot open c:/... AmoivesInput.xml".
Αυτό συμβαίνει γιατί το όνομα του αρχείου σας είναι σε ελληνικούς χαρακτήρες και δεν αναγνωρίζεται από τα Windows 7. Αποθηκεύστε το αρχείο σας με άλλο όνομα με αγγλικούς χαρακτήρες και δημιουργείστε ξανά το xml αρχείο.

Χρονικός προγραμματισμός
Επιλογή χρονικού προγραμματισμού με ποσοστό 10% ή 20% επί του προϋπολογισμού.
Η επιλογή αυτή εξαρτάται από την πολεοδομία της περιοχή σας.

Τρόπος υπολογισμού της αμοιβής επίβλεψης πολλαπλών κτιρίων
Προστέθηκε επιλογή για τον υπολογισμό της αμοιβής επίβλεψης πολλαπλών κτιρίων.
1η επιλογή, π.χ. 4 όμοια κτίρια, Αμοιβή επίβλεψης = αμοιβή τέσσερεις φορές του προϋπολογισμού, μικρότερη αμοιβή.
2η επιλογή, π.χ. 4 όμοια κτίρια, Αμοιβή επίβλεψης = αμοιβή τέσσερεις φορές η αμοιβή επίβλεψης του ενός κτιρίου, μεγαλύτερη αμοιβή.
Η επιλογή της αμοιβής επίβλεψης εξαρτάται από την μορφή των κτιρίων και την πολεοδομία.

Περιοσμοί ΤΕΕ
Στο μενού "Παράμετροι/Τιμές ΤΑ, μΤΖ, ΚΕ, ΕΤΑ" έχει προστεθεί η επιλογή "Περιορισμοί ΤΕΕ". Όταν είναι ενεργοποιημένο [ΝΑΙ] τότε το πρόγραμμα δεν σας επιτρέπει να αλλάξετε ορισμένους συντελεστές, όπως συντελεστής εμβαδού στεγών ή αφαίρεση μελετών από χώρους, οπότε το XML αρχείο παίρνει αυτόματα έγκριση από το ΤΕΕ. Αν απενεργοποιήσετε τους περιορισμούς [ΟΧΙ], τότε αυτοί οι περιορισμοί δεν ισχύουν, αλλά για την έγκριση του αρχείου XML πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με το ΤΕΕ.  

Πως ρυθμίζουμε τον plotter για εκτύπωση του τεύχους σε σεντόνι?
Από Έναρξη/Ρυθμίσεις/Εκτυπωτές και Φαξ, ορίζουμε ως προεπιλογή τον
plotter, από τις ιδιότητες επιλέγουμε χαρτί εκτύπωσης Α1 (594x841). Από την επιλογή του προγράμματος "Τεύχος Σεντόνι", προεπισκόπηση και εκτύπωση του τεύχους.
Μπορείτε να εκτυπώσετε το σεντόνι μέσω του προγράμματος
Acrobat, μετατρέποντας το σε μορφή *.pdf ή μέσω των windows σε μορφή *.wmf, ρυθμίζοντας τον plotter όπως παραπάνω.

Τι ισχύει για τον υπολογισμό της αμοιβής μελέτης στα όμοια κτίρια - πολλαπλής εφαρμογής?
Για πολλαπλή εφαρμογή μιας μελέτης σε περισσότερα από ένα κτίρια, ισχύει το Άρθρο 84 του Π.Δ. 696/74, σύμφωνα με το οποίο τα ποσοστά αμοιβής πλήρους μελέτης ορίζονται ως εξής:

1η εφαρμογή 100% της αμοιβής πλήρους μελέτης
2η εφαρμογή   50% της αμοιβής πλήρους μελέτης
3η εφαρμογή   30% της αμοιβής πλήρους μελέτης
4η εφαρμογή   20% της αμοιβής πλήρους μελέτης
5η εφαρμογή και άνω 10%

Η αμοιβή επίβλεψης καταβάλλεται στο 100% για κάθε εφαρμογή, ενώ οι κρατήσεις και εισφορές υπολογίζονται στο σύνολο τόσο του προϋπολογισμού όσο και των αμοιβών.

Πως μπορώ να αλλάξω το συντελεστή ΦΠΑ στις αμοιβές των μηχανικών?
Στο μενού Παράμετροι/Εισφορές Κρατήσεις/Συντελεστές, πατώντας στο κουμπί "κλειδί" ενεργοποιείται η δυνατότητα αλλαγών.
Με την ενεργοποίηση αυτή μπορώ να δώσω το νέο συντελεστή ΦΠΑ 19% ή 13% και πατώντας ξανά το κλειδί και Έξοδος να αποθηκευτεί ο νέος συντελεστής ΦΠΑ.

Πως μπορώ να μεταφέρω μια μελέτη σε δισκέτα?
Στο μενού Αρχείο/Αποθήκευση Ως, επιλέγετε "μονάδες δίσκων" Α:, δίνετε το όνομα του "Αρχείου Έργου" και αυτόματα αποθηκεύετε το αρχείο σας στη δισκέτα πατώντας ΟΚ.

Πως μπορώ να αλλάξω την τιμή του λ?
Στο μενού Παράμετροι/Αμοιβές Συντελεστές/Συντελεστής λ, πατώντας στο κουμπί "κλειδί" ενεργοποιείται η δυνατότητα αλλαγών. Με την ενεργοποίηση αυτή μπορώ να δώσω την νέα τιμή του λ και πατώντας ξανά το κλειδί και ΟΚ να αποθηκευτεί το νέο λ. Σε περίπτωση αλλαγής σε ένα υπάρχον αρχείο ακολουθώ την ίδια διαδικασία μέσα από το κίτρινο φύλλο στην επιλογή "Συντ. Αμοιβών λ".

Πως μπορώ να αλλάξω το μέσο ημερομίσθιο του ΙΚΑ?
Στο μενού Παράμετροι/Εργατ.Δαπάνη ΙΚΑ/Μέσο Ημερομίσθιο, πατώντας στο κουμπί "κλειδί" ενεργοποιείται η δυνατότητα αλλαγών. Με την ενεργοποίηση αυτή μπορώ να δώσω το νέο ημερομίσθιο και πατώντας ξανά το κλειδί και ΟΚ να αποθηκευτεί. Σε περίπτωση αλλαγής σε ένα υπάρχον αρχείο ακολουθώ την ίδια διαδικασία μέσα από το κίτρινο φύλλο στην επιλογή "Μέσο Ημερομ. ΙΚΑ".

Πως μπορώ να αλλάξω το μέγεθος των παραθύρων όταν αυτά δεν εμφανίζονται σωστά?
Η θέση, γραμματοσειρά, χρώμα και το μέγεθος των παραθύρων είναι κλειδωμένα. Μπορείτε να τα αλλάξετε πηγαίνοντας στο μενού Επιλογές/Περιβάλλον Εργασίας/Παράθυρα. Απενεργοποιείτε τις "Κλειδωμένες" επιλογές και στη συνέχεια ανοίγετε το παράθυρο και αλλάζετε το μέγεθος του. Κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο παράθυρο μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά και το χρώμα του. 

Πως μπορώ να αλλάξω το font του τεύχους?
Στο μενού Επιλογές/Εμφάνιση Εκτυπώσεων στην επιλογή "τεύχος" επιλέγετε το font που θέλετε. Καλό είναι να χρησιμοποιείτε μη αναλογικές γραμματοσειρές πχ. Courier, Courier new, Times New Roman, Lusida Console για να βγαίνουν ζυγισμένοι οι πίνακες.

Τι κάνω σε περίπτωση συγκεκριμένου προϋπολογισμού έργου όταν θέλω να υπολογίσω τις αμοιβές?
Στο μενού Ενέργειες υπάρχει η επιλογή "Αμοιβές Γενικά", δίνοντας τον προϋπολογισμό υπολογίζονται οι αμοιβές μελέτης και επίβλεψης. Επίσης στο κίτρινο φύλλο στην επιλογή "Τμήματα Κτιρίου", τσεκάροντας "Προϋπολογισμός κατ' αποκοπή" και πληκτρολογώντας το αντίστοιχο ποσό του προϋπολογισμού, γίνονται αυτόματα οι υπολογισμοί.

Τι κάνω όταν στην μελέτη μου έχω δυο μηχανικούς?
Καταρχάς θα πρέπει να καταχωρήσετε τα στοιχεία των μηχανικών στη βάση του προγράμματος στο μενού Συλλογές/Μηχανικοί. Στη συνέχεια στο κίτρινο φύλλο στην επιλογή "Αμοιβές Μηχανικών" δηλώνετε πάνω δεξιά τα ονόματα των μηχανικών που συμμετέχουν στη μελέτη και τέλος σε κάθε εργασία μελέτης-επίβλεψης επιλέγετε τον αντίστοιχο μηχανικό.

Πως μπορώ να εμφανίζεται πάντα στην δημιουργία ενός νέου αρχείου η τιμή αφετηρίας-μέση τιμή ζώνης της περιοχής μου?
Πηγαίνοντας στο μενού Παράμετροι/Τιμές ΤΑ, μΤΖ, ΚΕ, ΕΤΑ, και στην αντίστοιχη επιλογή πχ. ΤΑ (Τιμές Αφετηρίας), ξεκλειδώνοντας και ενεργοποιώντας τις αλλαγές επιλέγω την τιμή της περιοχής μου.

Revised: Νοεμβρίου 03, 2021