Πληροφορίες
DEMO    
F.A.Q   
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Πακέτο για την διεκπεραίωση των εργασιών τεχνικού γραφείου σχετικά με τις άδειες πολεοδομίας

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
Ρύθμιση Αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με τον Νόμο 4178 ΦΕΚ Α174-08/08/2013

Στο winΦΟΡΑΜ προστέθηκε η Ρύθμιση Αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης βάσει του Νόμου 4178/2013. ???? pa?a??e??a


Υπολογισμός ειδικού προστίμου


Υπολογισμός παραβόλου
 

Υπολογισμός νόμιμων αμοιβών σύμφωνα με το Νόμο 3919/2011

Παραγωγή XML αρχείου για έγκριση αμοιβών ΤΕΕ

Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη

Δελτίο Δομικής Τρωτότητας


 


Εκτύπωση αναλυτικού τεύχους υπολογισμών.


 
Έξοδος τεύχους σε PDF και WORD αρχείο.

Το κείμενο του τεύχους και όλα τα τα απαιτούμενα έντυπα μπορούν να αποθηκευτούν σε αρχείο .RTF ή σε αρχείο .PDF και να γίνει επεξεργασία του από κειμενογράφους όπως το Word ή το πρόγραμμα Adobe Acrobat.

 

Όλη η απαραίτητη Νομοθεσία