Πληροφορίες
DEMO    
F.A.Q   
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Πακέτο για την διεκπεραίωση των εργασιών τεχνικού γραφείου σχετικά με τις άδειες πολεοδομίας

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας

Το πρόγραμμα winΦΟΡΑΜ είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την διεκπεραίωση όλων των εργασιών του τεχνικού σας γραφείου σχετικά με τις άδειες πολεοδομίας.

Περιέχει ότι είναι σχετικό με τους κάτωθι υπολογισμούς:
 • Συμβατικοί προϋπολογισμοί κτιριακών έργων
 • Αναλυτικοί προϋπολογισμοί κτιριακών έργων
 • Αμοιβές μηχανικών σύμφωνα με Ν.4030/2011 και ΤΕΕ
 • Τοπογραφικές εργασίες σύμφωνα με ΤΕΕ
 • Ρύθμιση Αυθαιρέτων κατασκευών
 • Εξαγωγή αρχείου XML, πλήρως συμβατό με το λογισμικό του ΤΕΕ
 • Εργατική δαπάνη ΙΚΑ
 • Κρατήσεις και φορολογικά αδείας
 • Νέα έντυπα Δόμησης σύμφωνα με Ν.4030/2011
 • Τεχνικά κείμενα
 • Χρονικός προγραμματισμός
 • Πίνακας χιλιοστών
 • Πρόστιμο αυθαιρέτων κτιρίων σύμφωνα με Ν.4495/2017
 • Έξοδος τεύχους σε PDF και WORD αρχεία.

Λειτουργικό σύστημα προγράμματος :
Windows  


Επίσης περιέχει μία ευρεία βάση καταχώρησης στοιχείων μηχανικών, τεχνικού προσωπικού και προμηθευτών, όπου μπορείτε να καταχωρήσετε τους συνεργάτες του τεχνικού σας γραφείου. Με τον ενσωματωμένο επεξεργαστή κειμένου και τα έτοιμα τεχνικά κείμενα αντιμετωπίζετε άμεσα τις ανάγκες σας στα διάφορα έγγραφα. Επιπλέον μπορείτε να υπολογίζετε πινάκια αμοιβών ανεξάρτητα από οικοδομικές άδειες. Πολύπλοκες καταστάσεις με πολλούς μηχανικούς σε διάφορες μελέτες και μικτές χρήσεις αντιμετωπίζονται εύκολα.
Το πρόγραμμα βασίζεται στις μέχρι τώρα νομοθετικές διατάξεις, μεταβολές και επεξηγήσεις.

Πλήρως εναρμονισμένο για τη σωστή επικοινωνία με το λογισμικό αμοιβών του ΤΕΕ.  Παράγονται ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα σε οποιαδήποτε περίπτωση αμοιβών με το λογισμικό αμοιβών του ΤΕΕ.


Αμοιβές Μηχανικών  

 

Τμήματα κτιρίου  
 • Τμήματα κτιρίου
  Αντιμετωπίζονται εύκολα μικτές χρήσεις, πρόσθετη συμμετοχή αναλυτικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού κατ' αποκοπή.

  'Ομοια κτίρια
Εμβαδά χώρων  
 • Εμβαδά χώρων
  Εύκολη εισαγωγή εμβαδών χώρων με δυνατότητα επανάληψης ορόφου. Δίνετε τα εμβαδά των χώρων όπως εμφανίζονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια και υπολογίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα οι κατάλληλοι συντελεστές πολλαπλασιασμού για τον προϋπολογισμό.

   
Εμβαδομετρικός Προϋπολογισμός  
 • Εμβαδομετρικός Προϋπολογισμός
  Έχετε πλήρη εποπτεία των πράξεων υπολογισμού του εμβαδομετρικού προϋπολογισμού.
Αναλυτικοί Προϋπολογισμοί  
 • Αναλυτικοί Προϋπολογισμοί
  Δίνετε τις ποσότητες που αντιστοιχούν στις εργασίες που γίνονται, με τις μονάδες που φαίνονται στην αντίστοιχη στήλη.

  Στο πρόγραμμα εμπεριέχονται πέντε αναλυτικά τιμολόγια για να καλυφθούν όλες οι δυνατές ανάγκες. Π.χ. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Τιμολόγιο-1 για να υπολογίσετε μερικές εργασίες που πρέπει να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του κτιρίου, το Τιμολόγιο-2 για να υπολογίσετε μεροκάματα του ΙΚΑ που αφαιρούνται και το Τιμολόγιο-5 για να φτιάξετε έναν αναλυτικό προϋπολογισμό για κάποιο δάνειο τράπεζας. Μαρκάροντας σε άλλα παράθυρα (π.χ. Τμήμα κτιρίου, Οικόπεδο περιβάλλον χώρος, Εργατική δαπάνη ΙΚΑ) τα αντίστοιχα πλαίσια ελέγχου καθορίζετε ποιος αναλυτικός προϋπολογισμός θα συμπεριληφθεί πού ή όχι.
Εργατική Δαπάνη ΙΚΑ
Ημερομίσθια  
 • Εργατική Δαπάνη ΙΚΑ, Πίνακες
  Από τα εμβαδά που δίνετε για τους διάφορους χώρους, γίνεται αυτόματα η κατανομή των εμβαδών για τον Πίνακα-1 του ΙΚΑ σύμφωνα με την Υπ. Απόφ. Φ21/478/18.3.1997 ΦΕΚ 252/Τ.Β’/1.4.1997.

 

          Πίνακας - 1, Ημερομίσθια

Κόστος άδειας  
 • Κόστος άδειας
  Βλέπετε το συνολικό κόστος της άδειας και πατώντας το πλήκτρο εκτύπωση το εκτυπώνετε. Μπορείτε να τροποποιήσετε τα περιεχόμενα του ολικού κόστους που εμφανίζονται ή εκτυπώνονται, ως προς την εφορία και παρακράτηση ΤΕΕ μηχανικού καθώς και αν θα εμφανίζεται η συνολική δαπάνη σε ΙΚΑ και το Ελάχιστο Κόστος.
Τιμή Αφετηρίας ΤΑ Τιμή Αφετηρίας ΤΑ
Εργατική Δαπάνη ΙΚΑ Συντελεστής λ
Συντελεστές Αμοιβών Συντελεστές Αμοιβών
Σύνθετη προεπισκόπηση

 

 
 • Έξοδος τεύχους σε PDF και WORD αρχεία. Μπορείτε να κάνετε διάφορες αλλαγές στο τεύχος που επιθυμείτε και να διαφοροποιήσετε την παρουσίαση του τεύχους όπως εσείς θέλετε.
  Επίσης να αποστείλετε το τεύχος σε μορφή αρχείου PDF ή Word σε συναδέλφους ή Υπηρεσίες.
   
 • Προεπισκόπηση εκτυπώσεων
  Πριν να εκτυπώσετε τα τεύχη μπορείτε να τα δείτε όπως ακριβώς θα εκτυπωθούν.

    Σύνθετη προεπισκόπηση με δυνατότητα εκτύπωσης

Απλή Προεπισκόπηση

 

       Απλή Προεπισκόπηση

Εμφάνιση τεύχους winΦΟΡΑΜ

       Παράδειγμα εκτύπωσης τεύχους    

 

 

Χρονικός Προγραμματισμός  
 • Xρονικός Προγραμματισμός
  Κάνοντας κλικ στα διάφορα τετραγωνίδια ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε περιόδους εργασίας.
Συλλογές - Μηχανικοί  
 • Συλλογές για τεχνικό προσωπικό
 • Συλλογές για προμηθευτές υλικών

Καταχωρείτε τα στοιχεία σας σαν μηχανικός και των συνεργατών του γραφείου σας, στη βάση δεδομένων με τα στοιχεία μηχανικών, με τις εντολές Συλλογές-Μηχανικοί.
Απαραίτητα να καταχωρήσετε τον Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ.
Σε κάθε άδεια επιλέγετε τους μηχανικούς που συμμετέχουν και τους αναθέτετε τις αντίστοιχες μελέτες.

 

Βιβλίο οδηγιών

Παρέχεται εγχειρίδιο χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή.
 

Ενημερώσεις προγράμματος μέσω Internet.
 

                        Προς παραγγελία

Ένα ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας, όπου δίνετε μία φορά τα απαραίτητα δεδομένα και παράγεται άμεσα το τεύχος των φορολογικών, αμοιβών, ΙΚΑ για την άδεια της οικοδομής.