Πληροφορίες
DEMO    
F.A.Q   
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Πακέτο για την διεκπεραίωση των εργασιών τεχνικού γραφείου σχετικά με τις άδειες πολεοδομίας

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
 
winΦΟΡΑΜ

Κύριες νομοθεσίες:

 

  • Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 81304/6083/6-12-1989 (Φ.Ε.Κ. 886 Β/7-12-1989) όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις υπ’ αριθμ. 58286/90 Φ.Ε.Κ. 566/Β και 31947/91 Φ.Ε.Κ. 635/Β
  • Το Π.Δ. 696/8-10-74 Φ.Ε.Κ.301 Α
  • Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αριθμ. Πρωτ. 113740/2439/Α0012/ΠΟΛ 1277/94 Φ.Ε.Κ. 936/Β/94
  • Υπουργική Απόφαση Φ21/478/18-3-1997 Φ.Ε.Κ. 252/Τ.Β’/1-4-1997
 

Revised: Σεπτεμβρίου 30, 2019.