Πληροφορίες
F.A.Q.   
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Αναλυτική περιοδική δήλωση οικοδομοτεχνικών έργων

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
Ιστορικό του προγράμματος RUNET ΑΠΔ ΙΚΑ

Ημερομηνία Έκδοση Αλλαγές

Revised: Φεβρουαρίου 24, 2023.


6/22 Ver. 2.3.2

Νέα ποσοστά στις εισφορές ασφαλισμένου και εισφορές εργοδότη από 1/6/2022.
Εισφορές ασφαλισμένου 17,32 %, Εισφορές εργοδότη 58,052 %
Σύνολο: 75,372%

Στο μενού Συλογές/Πίνακες... Περιπτώσεις ασφάλισης...Πακέτο καλύψης 781... Αναλυτικά, αφού ξεκτσεκάρετε την επιλογή "Μόνο για ανάγνωση" μπορείτε να εισάγετε τα νέα ποσοστά.

1/21 Ver. 2.3.2

Νέα ποσοστά στις εισφορές ασφαλισμένου και εισφορές εργοδότη από 1/1/2021.
Εισφορές ασφαλισμένου 17,57 %, Εισφορές εργοδότη 58,364 %
Σύνολο: 75,934%

Στο μενού Συλογές/Πίνακες... Περιπτώσεις ασφάλισης...Πακέτο καλύψης 781... Αναλυτικά, αφού ξεκτσεκάρετε την επιλογή "Μόνο για ανάγνωση" μπορείτε να εισάγετε τα νέα ποσοστά.

7/20 Ver. 2.3.2

Νέα ποσοστά στις εισφορές ασφαλισμένου και εισφορές εργοδότη από 1/6/2020.
Εισφορές ασφαλισμένου 18,78 %, Εισφορές εργοδότη 60,602 %
Σύνολο: 79,382%

Στο μενού Συλογές/Πίνακες... Περιπτώσεις ασφάλισης...Πακέτο καλύψης 781... Αναλυτικά, αφού ξεκτσεκάρετε την επιλογή "Μόνο για ανάγνωση" μπορείτε να εισάγετε τα νέα ποσοστά.

7/19 Ver. 2.3.2

Νέα ποσοστά στις εισφορές ασφαλισμένου και εισφορές εργοδότη από 1/6/2019.
Εισφορές ασφαλισμένου 19,20 %, Εισφορές εργοδότη 61,202 %
Σύνολο: 80,402%

Στο μενού Συλογές/Πίνακες... Περιπτώσεις ασφάλισης...Πακέτο καλύψης 781... Αναλυτικά, αφού ξεκτσεκάρετε την επιλογή "Μόνο για ανάγνωση" μπορείτε να εισάγετε τα νέα ποσοστά.

7/16 Ver. 2.3.2
 • Νέα ποσοστά στις εισφορές ασφαλισμένου και εισφορές εργοδότη.
  Εισφορές ασφαλισμένου 19,45 %, Εισφορές εργοδότη 61,515 %

07/14 Ver. 2.3.2 Μείωση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4254/2014 - Εγκύκλιος ΙΚΑ αρ. 45 από 01/07/2014
Πο
σοστό εισφοράς ασφαλισμένου: 18,950 %
Π
οσοστό εισφοράς εργοδότη: 60,890 %
Σύνολο: 79,840 %  

12/12 Ver. 2.3.2  Νέο ποσοστό εργοδοτικής εισφοράς από 1/11/2012 - 64,515% 
 
κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4093/2012 - Εγκύκλιος ΙΚΑ αρ. 71

10/12
Δελτίο Τύπου

Καταβολή εισφορών υπέρ ΟΕΚ & ΟΕΕ

Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι, μετά την από 17-10-12 επιστολή του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς τον Διοικητή του Ιδρύματος, σύμφωνα με την οποία η τροπολογία περί κατάργησης των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ, από 1/9/2012, απεσύρθη από το Κοινοβούλιο και ως εκ τούτου δεν κατέστη νόμος του Κράτους, οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπέρ των ως άνω Οργανισμών θα καταβληθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δηλ. εις ολόκληρον.

8/11 Ver. 2.2.1
 • Ποσοστά μέχρι 31/7/2011:
  Εισφορές ασφαλισμένου: 19,
  45 %, Εισφορές εργοδότη: 65,266

7/11 Ver. 2.2.1
 • Εκτύπωση ΑΠΔ σε χαρτί Α3
  Αρχείο/Ρύθμιση σελίδας.. Χαρτί Α3 και προσανατολισμός Οριζόντιος
 • Αυτόματη ενεργοποίηση προγράμματος
 • Συμβατότητα windows 7

8/09 Ver. 1.4.1 Τελευταία ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος

8/08 Ver. 1.4.1

7/07 Ver. 1.4.1

4/07 Ver. 1.4.1 Τελευταία ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος συμβατή με την έκδοση των Microsoft Windows Vista.

9/06 Ver. 1.4.1

7/06 Ver. 1.4.1

4/06 Ver. 1.4.1

8/2005 Ver. 1.3.1
 • Νέος Πίνακας Αποδοχών της Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδομών και των συναφών κλάδων.από 11/07/2005, αναδρομική ισχύς από 01/01/2005.

7/2004 Ver. 1.3.1
 • Νέος Πίνακας Αποδοχών της Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδομών και των συναφών κλάδων.από 14/06/2004, αναδρομική ισχύς από 01/01/2004.

3/2004 Ver. 1.3.1

10/2003 Ver. 1.2.5
 • Νέα ποσοστά στις εισφορές ασφαλισμένου και εισφορές εργοδότη. Εισφορές ασφαλισμένου 19,45 %, Εισφορές εργοδότη 65,266 %.

6/2003   Ver. 1.1.2

2/2003 Ver. 1.1.2
 • Πρώτη έκδοση προγράμματος RUNET ΑΠΔ ΙΚΑ