Πληροφορίες
F.A.Q.   
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Αναλυτική περιοδική δήλωση οικοδομοτεχνικών έργων

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
 
Α.Π.Δ. IKA

Κύριες Νομοθεσίες: Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, ο νέος μηχανισμός δήλωσης ασφαλιστικών στοιχείων, που καταργεί τα ένσημα από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Το ΙΚΑ στα πλαίσια της βελτίωσης του νέου συστήματος ασφάλισης και της καλύτερης εναρμόνισης των υποχρεώσεων των εργοδοτών με αυτό, καθώς και της βελτίωσης του συστήματος των κυρώσεων πρότεινε αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που νομοθετήθηκαν με το ν.3232/2004 (ΦΕΚ Α΄/48/12-2-2004) και με την τροποποίηση του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του συστήματος ασφάλισης μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).

Σχετ.: Εγκ. 4/02, 50/02 και 5/04.

Διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3232/04 (ΦΕΚ 48 Α΄/12-2-04) και της Φ11321/30819/1997/2-3-04 (ΦΕΚ 496Β΄/5-3-04) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε.Κ.Α.), που εκδόθηκε κατά την διαδικασία του άρθρου 16 του α.ν.1846/51 (ΦΕΚ 179 Α΄), κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 20 του ν. 3144/03 (ΦΕΚ 111 Α΄) και τροποποίησε τον «Κανονισμό Διαδικασιών Ασφάλισης για την Εφαρμογή της Α.Π.Δ.» (Α.Υ.Ε.Κ.Α. Φ21/544/02, ΦΕΚ 414 Β΄), σχετικά με τις αλλαγές που επήλθαν στο καθεστώς, που διέπει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών περί : της απογραφής τους στο Μητρώο Εργοδοτών του Ι.Κ.Α., της υποβολής Α.Π.Δ. καθώς και της γνωστοποίησης στο Ι.Κ.Α. των μεταβολών των στοιχείων τους.