Πληροφορίες
F.A.Q.   
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Αναλυτική περιοδική δήλωση οικοδομοτεχνικών έργων

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
 
Το πρόγραμμα Runet ΑΠΔ ΙΚΑ, σας βοηθάει να συμπληρώσετε εύκολα και με ακρίβεια την αναλυτική περιοδική δήλωση οικοδομοτεχνικών έργων, για κάθε μήνα απασχόλησης, κάθε ασφαλισμένο-τύπο αποδοχών αυτού και για κάθε κατασκευαστική φάση ή εργασία δημοσίου.
Όλα τα στοιχεία των εργαζομένων - εργοδοτών, όπως και οι διάφοροι συντελεστές, τα καταστήματα ΙΚΑ κτλ., καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του προγράμματος και η ενημέρωση των εντύπων γίνεται εύκολα με τη χρήση αναδυόμενων μενού.
Μπορείτε να υποβάλλετε το έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή, σε δισκέτα , cd rom ή μέσω του internet. Η εκτύπωση των εντύπων γίνεται ακριβώς όπως τα αντίστοιχα του ΙΚΑ σε χαρτί Α4.
Συνοδεύεται από πλήρη Online Βοήθεια, με τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου.

Λειτουργικό σύστημα προγράμματος : Windows