Πληροφορίες
F.A.Q.   
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Αναλυτική περιοδική δήλωση οικοδομοτεχνικών έργων

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
ΑΠΔ - Συνηθισμένες Ερωτήσεις (F.A.Q.)

Εκτύπωση σε χαρτί Α3
Από το μενού Αρχείο/Ρύθμιση εκτυπωτή, επιλέγετε τον αντίστοιχο εκτυπωτή, χαρτί μέγεθος Α3, οριζόντιο προσανατολισμό και εκτυπώνετε την ΑΠΔ.

Πως μπορώ να αλλάξω τα ημερομίσθια στον πίνακα αποδοχών του προγράμματος;
Η αλλαγή του πίνακα αποδοχών μπορεί να γίνει στο μενού Συλλογές/Πίνακες/Πίνακας αποδοχών, αφού απενεργοποιήσετε την επιλογή "Μόνο για Ανάγνωση" και στη συνέχεια πληκτρολογώντας τα νέα ημερομίσθια.

Πως μπορώ να αλλάξω τα ποσοστά στις εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη;
H αλλαγή των εισφορών του ασφαλισμένου και εργοδότη μπορεί να γίνει στο μενού Συλλογές/Πίνακες/Περιπτώσεις Ασφάλισης, αφού απενεργοποιήσετε την επιλογή "Μόνο για Ανάγνωση" και στη συνέχεια πληκτρολογώντας τα νέα ποσοστά.

Προσθέτω ένα νέο εργαζόμενο και μου εμφανίζει το μήνυμα "Key violation".
Οταν προσθέτουμε ένα νέο εργαζόμενο θα πρέπει ο αριθμός μητρώου ασφαλισμένου να είναι μοναδικός, σε περίπτωση που πληκτρολογήσουμε έναν ιδιο αριθμό μητρώου ενός άλλου εργαζομένου θα εμφανιστεί το παραπάνω μήνυμα.

Προσθέτω ένα νέο εργοδότη και μου εμφανίζει το μήνυμα "Key violation".
Οταν προσθέτουμε ένα νέο εργοδότη θα πρέπει ο αριθμός φορολογικού μητρώου να είναι μοναδικός, σε περίπτωση που πληκτρολογήσουμε έναν ιδιο αριθμό φορολογικού μητρώου ενός άλλου εργοδότη θα εμφανιστεί το παραπάνω μήνυμα.

Πως μπορώ να δημιουργήσω ένα πρότυπο έντυπο, για να μην πληκτρολογώ κάθε φορά τα στοιχεία της οικοδομής;
Μπορείτε σε ένα έντυπο να συμπληρώνετε όσα στοιχεία επιθυμείτε (π.χ. τα στοιχεία του εργοδότη, τον Αριθμό Μητρώου Οικοδομικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε. ), τη διεύθυνση του έργου, τον τίτλτο κ.τ.λ) και να το αποθηκεύσετε ως πρότυπο έντυπο. Κατόπιν μπορείτε να φτιάξετε ένα έντυπο με βάση αυτό το πρότυπο. Έτσι τα στοιχεία που συμπληρώσατε στο πρότυπο θα αντιγραφούν αυτόματα στο νέο αρχείο.
Αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος για την δημιουργία των απαιτούμενων ΑΠΔ για ένα οικοδομικό έργο σε βάθος χρόνου (επειδή ακριβώς κάποια βασικά στοιχεία του έργου δεν αλλάζουν μέχρι την περάτωσή του).

Σημείωση
:
Τα πρότυπα έντυπα αποθηκεύουν όλα τα στοιχεία που συμπληρώνετε, καθώς επίσης και τις επιλογές μορφοποίησης (γραμματοσειρές/χρώματα κτλ.).

Πως μπορώ στα πλαίσια τίτλων να αλλάξω τη γραμματοσειρά και το χρώμα φόντου;
Στο μενού Επιλογές/Πλαίσια τίτλων, έχετε τη δυνατότητα αλλαγής της γραμματοσειράς και του χρώματος φόντου, όπως επίσης και την επιλογή εκτύπωσης ή όχι του χρώματος στο έντυπο.

Πως μπορώ στα πλαίσια δεδομένων να αλλάξω τη γραμματοσειρά και το χρώμα φόντου;
Στο μενού Επιλογές/Πλαίσια δεδομένων, έχετε τη δυνατότητα αλλαγής της γραμματοσειράς και του χρώματος φόντου, όπως επίσης και την επιλογή εκτύπωσης ή όχι του χρώματος στο έντυπο.

Πως μπορώ στα πλαίσια σημειώσεων να αλλάξω τη γραμματοσειρά και το χρώμα φόντου;
Στο μενού Επιλογές/Πλαίσια σημειώσεων, έχετε τη δυνατότητα αλλαγής της γραμματοσειράς και του χρώματος φόντου, όπως επίσης και την επιλογή εκτύπωσης ή όχι του χρώματος στο έντυπο.

Πως μπορώ στα κενά πλαίσια να αλλάξω τη γραμματοσειρά και το χρώμα φόντου;
Στο μενού Επιλογές/Κενά πλαίσια, έχετε τη δυνατότητα αλλαγής της γραμματοσειράς και του χρώματος φόντου, όπως επίσης και την επιλογή εκτύπωσης ή όχι του χρώματος στο έντυπο.

Revised: Σεπτεμβρίου 30, 2019.