Πληροφορίες
DEMO    
F.A.Q   
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Πακέτο για την διεκπεραίωση των εργασιών τεχνικού γραφείου σχετικά με τις άδειες πολεοδομίας

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
Προσθήκες winΦΟΡΑΜ 2010 Προς παραγγελία


 
 Προσθήκη στο σύνολο των εργασιών των 
 κτιριακών έργων, η εργασία ΚΕΝΑΚ Κτίριο 
 κέλυφος
και η εργασία ΚΕΝΑΚ
 η
λεκτρομηχανολογικές εργασίες
.
 

Στον παρακάτω πίνακα (Δ.1),  δίνεται το ύψος της αμοιβής για μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ως ποσοστό επί της συνολικής αμοιβής για την αρχιτεκτονική μελέτη και τις μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων (Άρθρο 12 ΚΕΝΑΚ).
Επιφάνεια δαπέδου κτιρίου
(Α)
Ποσοστό επί συνολικής αμοιβής
αρχιτεκτονικής και Η/Μ μελέτης
Α ? 5000 τ.μ. 20%
Α > 5000 τ.μ. 18%

Ρύθμιση Ημιυπαίθριων χώρων σύμφωνα με τον Ν.3843/2010 και παραγωγή XML αρχείου για έγκριση αμοιβών ΤΕΕ.
Περισσότερες πληροφορίες για την ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων


Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και παραγωγή XML αρχείου για έγκριση αμοιβών ΤΕΕ.

Προστέθηκε το σύνολο των κύριων τοπογραφικών εργασιών, μαζί με τις επιμέρους εργασίες που περιέχουν τους συντελεστές υπολογισμού των αμοιβών.
Περισσότερες πληροφορίες για την σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος

 
 
 
Προσθήκη στο σύνολο των εργασιών των 
 κτιριακών έργων, η εργασία Λοιπές  
 ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και η
 εργασία Υγραέριο.

 (Δωρεάν αναβάθμιση)

Στους χώρους πολυκατοικιών προστέθηκαν νέες κατηγορίες.

Εάν π.χ. έχετε μία πολυκατοικία με τα εξής διαμερίσματα :

2 διαμερίσματα 38 τ.μ.
3 διαμερίσματα 80 τ.μ.
4 διαμερίσματα 135 τ.μ.

Μ
πορείτε να επιλέξετε στο είδος χώρου

χώροι <=40  76 τ.μ. και χώροι 40-150 780 τ.μ.

ή να δώσετε το κάθε διαμέρισμα χωριστά σαν κύρια χρήση και το πρόγραμμα θα το κατατάξει στη αντίστοιχη κατηγορία.

Το ίδιο σε περίπτωση προσθήκης.
Αν έχετε ένα διαμέρισμα 50 τ.μ. και προστίθεται χώρος 120 τ.μ. τότε τον χώρο 120 τ,μ. θα το δώσετε στο 150-200 τ.μ γιατί το διαμέρισμα που προκύπτει είναι συνολικά 170 τ.μ.

(Δωρεάν αναβάθμιση)