Πληροφορίες
DEMO    
F.A.Q   
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Πακέτο για την διεκπεραίωση των εργασιών τεχνικού γραφείου σχετικά με τις άδειες πολεοδομίας

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
Ρύθμιση Ημιυπαίθριων χώρων βάσει Ν.3843/2010

Στο winΦΟΡΑΜ προστέθηκε η ρύθμιση Ημιυπαίθριων και άλλων χώρων βάσει του Ν. 3843/2010. Προς παραγγελία

 


Συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων εντύπων για την πολεοδομία και
παραγωγή XML αρχείου για έγκριση αμοιβών ΤΕΕ.

  • Αίτηση

  • Φύλλο καταγραφής ελλείψεων

  • Υπεύθυνη δήλωση

  • Τεχνική έκθεση

  • Έντυπο ΦΕΜ

  • Υπολογισμός ειδικού προστίμου

Εκτύπωση αναλυτικού τεύχους υπολογισμών.
 
Έξοδος τεύχους σε PDF και WORD αρχείο.

Το κείμενο του τεύχους και όλα τα τα απαιτούμενα έντυπα μπορούν να αποθηκευτούν σε αρχείο .RTF ή σε αρχείο .PDF και να γίνει επεξεργασία του από  κειμενογράφους όπως το Word ή το πρόγραμμα Adobe Acrobat.

 Όλη η απαραίτητη Νομοθεσία


Οδηγίες αποστολής XML αρχείου

Στον υπολογισμό των εργασιών ρυθμίσεων ημιυπαίθριων και άλλων χώρων ισχύει ο έλεγχος της ελάχιστης αμοιβής 1000λ.

Προς παραγγελία
http://www.ypeka.gr