Πληροφορίες   
DEMO   
F.A.Q     
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ  
Ιστορικό   
Νομοθεσίες

Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
 
Το πρόγραμμα FEDRA είναι ένα ολοκληρωμένο υπολογιστικό πακέτο, για επίλυση κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 6 EN 1996-1-1:2006 και το Εθνικό κείμενο εφαρμογής. Πλήρη ανάλυση τοίχων με πεπερασμένα στοιχεία. Διαστασιολόγηση στεγών, με δυνατότητα υπολογισμού των συνδέσμων και ξύλινων πατωμάτων με Ευρωκώδικα 5.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για νέες μελέτες καθώς και για μελέτες ενίσχυσης ή αποκατάστασης παλιών κτιρίων από τοιχοποιία.
Ειδικό modulus για υπολογισμό gunites.

Με το πρόγραμμα FEDRA μπορείτε επίσης να διαστασιολογείσετε κτίρια από προκατασκευασμένους τοίχους σκυροδέματος σύμφωνα με το Εθνικό Κείμενο εφαρμογής «Σχεδιασμός έργων από προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος», κτίρια από τοίχους σκυροδέματος σύμφωνα με Ευρωκώδικα 2, κτίρια από ξύλινους τοίχους με οριζόντιους κορμούς δένδρων και από ξύλινα πάνελ σύμφωνα με Ευρωκώδικα 5.

Έλεγχος στατικής επάρκειας σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8-3 και ΚΑΔΕΤ, Αποτίμηση αντοχής κτιρίου, Επεμβάσεις, ενισχύσεις, μανδύες, οπλισμένα επιχρίσματα, FRP, Δυναμική φασματική ανάλυση, Ωθήσεις γαιών σε τοίχους υπογείων, Βελτίωση υπολογισμών για κάμψη εκτός επιπέδου.
 

Εύκολη εισαγωγή δεδομένων με αυτοδύναμο σχεδιαστικό. Πλήρες και αναλυτικότατο τεύχος υπολογισμών με αναφορές στον Ευρωκώδικα.
   Νέα έκδοση FEDRA 2018
 Έκδοση FEDRA Plus
 

Βασισμένο εξ ολοκλήρου στον Ευρωκώδικα 6 για τα αφορώντα την τοιχοποιία. Για την ολοκλήρωση της επίλυσης του κτιρίου επιλύονται και διαστασιολογούνται επίσης τα δάπεδα, τα υποστυλώματα και η θεμελίωση από μπετόν βάσει του Ευρωκώδικα 2, η στέγη βάσει του Ευρωκώδικα 5.
Ο υπολογισμός και η κατανομή των σεισμικών δυνάμεων γίνεται βάσει του Ευρωκώδικα 8. Επιλύετε και διαστασιολογείτε πλήρως κτίρια, των οποίων ο σεισμός παραλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τους τοίχους.

 

Με το πρόγραμμα παράγεται ένα πλήρες και ολοκληρωμένο τεύχος μελέτης, με σχέδια κατόψεων και ξυλοτύπων. Το έμπειρο σύστημα του προγράμματος, αναλαμβάνει να κάνει με ασφάλεια την αναγνώριση του στατικού μοντέλου από τα σχέδια απαλλάσσοντας έτσι τον χρήστη από την αντίστοιχη χρονοβόρα και επιρρεπή σε λάθη διαδικασία. Το στατικό μοντέλο και η μεθοδολογία επίλυσης επιλέχτηκαν για να αποδώσουν τα πιο ακριβή αποτελέσματα εντατικών μεγεθών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και τις πιο προηγμένες μεθόδους επίλυσης όπως η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων.

Ενσωματωμένο σχεδιαστικό με το οποίο μπορείτε εύκολα να δώσετε τα δεδομένα (τοίχους, ανοίγματα, δοκούς) σε απλά σχέδια κατόψεων. Το σχεδιαστικό τμήμα του προγράμματος είναι φτιαγμένο με τη φιλοσοφία "right to the point" δηλαδή εύχρηστο και χωρίς περιττές διαδικασίες, έτσι μέσα σε ελάχιστο χρόνο να μπορεί κανείς να δίνει με ακρίβεια όλα τα απαραίτητα δομικά στοιχεία.

Αυτόματη προσαρμογή αντικειμένων στο περίγραμμα.

Μετακίνηση αντικειμένων σε όψη με αυτόματη ενημέρωση της κάτοψης και αντίστροφα.

Εύκολη επιλογή, αποκοπή, αντιγραφή, επικόλληση ενός ή περισσοτέρων αντικειμένων. Ταυτόχρονη αλλαγή κοινών ιδιοτήτων αντικειμένων.

Έλξη στον κάνναβο - Πολλαπλά διαφανή - Πλήρη σχέδια
 

 

Στο πρόγραμμα υπάρχει ενσωματωμένο πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα με το οποίο από το σχεδιαστικό αναγνωρίζονται πλήρως όλα τα στοιχεία του κτιρίου, τοπολογία και συνεκτικότητα δομικών στοιχείων, αυτόματη αναγνώριση πλακών, αυτόματη κατανομή και μεταφορά φορτίων, αυτόματος χωρισμός σε πεπερασμένα στοιχεία, όλα στο χρόνο που διαρκεί το κλικ του ποντικιού σας.

 

Η επίλυση βασίζεται σε ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία. Για την ολοκλήρωση της επίλυσης του κτιρίου επιλύονται και διαστασιολογούνται επίσης τα δάπεδα, τα υποστυλώματα και η θεμελίωση από μπετόν βάσει του Ευρωκώδικα 2, καθώς και η στέγη βάσει του Ευρωκώδικα 5.
Ο υπολογισμός και κατανομή των σεισμικών δυνάμεων γίνεται βάσει του Ευρωκώδικα 8.

 

 

Μεθοδολογία επίλυσης και διαστασιολόγησης

Γίνονται όλοι οι έλεγχοι της τοιχοποιίας σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 6 και όλοι οι έλεγχοι των στοιχείων από μπετόν σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2.

Γίνεται ακριβής κατανομή των σεισμικών δυνάμεων σύμφωνα με Ευρωκώδικα 8, αφού οι ακαμψίες των τοίχων υπολογίζονται ακριβέστατα με επίλυση πεπερασμένων στοιχείων. Οι τάσεις σε κάθε σημείο του τοίχου υπολογίζονται, για κάθε φόρτιση, ακριβώς με πεπερασμένα στοιχεία. Ετσι μπορεί άμεσα να γίνουν υπολογισμοί ενισχύσεων σε υπάρχοντα κτίρια τοιχοποιίας, καθώς και gunites.

Πρόσθετοι έλεγχοι τοίχων σε εκτός επιπέδου καμπτικές ροπές που προκύπτουν από σεισμικά φορτία και ανεμοπίεση.

 

 

 

 

Πρόσθετοι έλεγχοι τοίχων για τις εξής περιπτώσεις:

Έλεγχοι κατασκευών από προκατασκευασμένους
τοίχους σκυροδέματος
σύμφωνα με το Εθνικό Κείμενο εφαρμογής «Σχεδιασμός έργων από προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος».

Έλεγχοι κατασκευών από ξύλινους τοίχους με οριζόντιους κορμούς δένδρων. Έλεγχοι συνδέσμων με Ευρωκώδικα 5.

Έλεγχοι κατασκευών από ξύλινους τοίχους με πάνελ. Έλεγχοι σε κατακόρυφα και οριζόντια φορτία σύμφωνα με Ευρωκώδικα 5.

λεγχοι τοίχων σκυροδέματος με απαιτήσεις Ευρωκώδικα 2.
 

Πλήρης βάση ενσωματωμένη στο πρόγραμμα με υλικά τοιχοποιίας (λιθοσώματα, κονιάματα, τοίχοι) που με πολύ εύχρηστα μενού μπορεί να ενημερώνεται.

 

 

Οι υπολογισμοί των ιδιοτήτων της τοιχοποιίας γίνονται αυτόματα από τις ιδιότητες των υλικών βάσει του Ευρωκώδικα 6.

 

 

 

 

 

Μπορείτε να προσθέσετε μανδύες σκυροδέματος, gunites στους τοίχους και αυτόματα να λαμβάνεται υπόψη η πρόσθετη θλιπτική και διατμητική αντοχή. Στην πρόσθετη διατμητική αντοχή του μανδύα λαμβάνεται υπ' όψιν και η συμμετοχή του οπλισμού.

Πατώντας OΚ βγαίνετε και έχουν αλλάξει οι χαρακτηριστικές τιμές fk, fvk, E και το πλάτος, συμπεριλαμβάνοντας την επίδραση του μανδύα.

Με το Υπολογισμοί γίνονται οι υπολογισμοί και βλέπετε το κείμενο των υπολογισμών της πρόσθετης αντοχής του μανδύα.

 

Επιλύονται και διαστασιολογούνται στέγες, πλάκες, δοκοί σαν εσχάρα στο χώρο, τοίχοι με επίπεδα επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία, υποστυλώματα, θεμελίωση.

 

Πλήρης ανάλυση και διαστασιολόγηση στεγών με Ευρωκώδικα 5.

 



Διαστασιολόγηση ξύλινου πατώματος με
Ευρωκώδικα 5.


Εξαγωγή των σχεδίων σε αρχεία DXF
, οπότε στη συνέχεια, μπορείτε να τα επεξεργαστείτε με το ΑutoCAD ή άλλα προγράμματα.


Τα τεύχη της μελέτης, είναι αναλυτικότατα, με όλους τους υπολογισμούς και τις λεπτομέρειες, επεξηγήσεις, θεωρητικές συσχετίσεις και αναδρομές στους κανονισμούς.
Τα σχέδια κατόψεων και ξυλοτύπων που παράγονται ολοκληρώνουν τις απαιτήσεις μιας μελέτης. Ο χρήστης έχει πλήρη εποπτεία με γραφικές παραστάσεις των αποτελεσμάτων των πεπερασμένων στοιχείων.


Έξοδος τεύχους σε PDF και WORD αρχεία.
Το κείμενο του τεύχους μπορεί να αποθηκευτεί σε αρχείο .RTF ή σε αρχείο .PDF και να γίνει επεξεργασία του από κειμενογράφους όπως το
Word ή το πρόγραμμα Adobe Acrobat.

 

Πλήρης προεπισκόπηση εκτυπώσεων.
Εκτυπώνονται όλα τα σχέδια κατόψεων, ξυλοτύπων δαπέδων και διαγραμμάτων τάσεων των πεπερασμένων στοιχείων.

Επιλογή εκτύπωσης των σχεδίων της μελέτης σε χαρτί σχεδίασης Α4, Α3, Α2 και Α1 μέγεθος, με επιλογή κλίμακας.

 

 

 

 

  Όλη η σχετική Νομοθεσία

Περιέχονται οι Κανονισμοί

  • Ευρωκώδικας 6, Εθνικό κείμενο εφαρμογής
  • Ελληνικός Κανονισμός Σκυροδέματος
  • Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος
  • Κανονισμός φορτίσεων
  • Αντισεισμικός Κανονισμός

 

Από κάθε σημείο του προγράμματος, πηγαίνετε αυτόματα στο αντίστοιχο σημείο των κανονισμών.
 

 


 

 

 

 

 

 

   

Πλήρης Βοήθεια
Περιέχεται πλήρης βοήθεια για κάθε σημείο του προγράμματος με αντίστοιχες αναφορές στους κανονισμούς και στο θεωρητικό υπόβαθρο, το σχετικό με το αντικείμενο που επεξεργάζεστε.

 

 

                         

 

Βιβλίο οδηγιών

Παρέχεται εγχειρίδιο χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή.
 
Δωρεάν ενημερώσεις του προγράμματος μέσω Internet.
 
                           Προς παραγγελία
Μεθοδολογία επίλυσης και διαστασιολόγησης
Κατεβάστε ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ FEDRA... Δωρεάν
  Προσθήκες στο FEDRA Μάρτιος 2008