Πληροφορίες   
DEMO   
F.A.Q     
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ  
Ιστορικό   
Νομοθεσίες

Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
FEDRA - Συνηθισμένες Ερωτήσεις (F.A.Q.)

Κτίρια με Παλιό Αντισεισμικό Κανονισμό 1959
1. Στο μενού [Παράμετροι/Παράμετροι, συντελεστές έργου..], ορίζετε Συντελεστές
    Δράσεων Φορτίων γG και γQ =1.00
.
2. Tσεκάρετε την επιλογή "Αντισεισμικός κανονισμός 1959, ορθογωνικό διάγραμμα..."
3. Eπιλέγετε στο μενού [Παράμετροι/Υλικά/Κανονισμοί EC6, EC2, EC8], "Ευρωκώδικας 6,ΕΚΩΣ,ΕΑΚ"
4. Επιλέγετε Σεισμική ζώνη α = 1.75xε.
Tο σεισμικό φορτίο υπολογίζεται ως Sd(T) = ε.g.
Συντελεστές ε βάσει του Πίνακα ΙΙ (ΦΕΚ 36 Α- 26/02/1959)

Επιλύουμε ένα ζευκτό με άνοιγμa  L?2
Απόσταση ζευκτών 
L/(4?2)=0.18L

Παράδειγμα
Στέγη 8.00 x 8.00
Επιλύουμε ένα ζευκτό με άνοιγμa  8?2 = 11.30
m
Απόσταση ζευκτών  8.00/4?2= 0.18
x 8.00 = 1.44 m

 

 


Προσθήκες στο FEDRA Μάρτιος 2008

Πως μπορώ να προσθέσω στην βάση του προγράμματος Διπλούς τοίχους ΠΡΟΕΛΛΑΣ;

Πως μπορώ με το πρόγραμμα να επιλύσω ένα ξύλινο σπίτι με οριζόντιους κορμούς δένδρων;

Πως μπορώ να προσθέσω στη βάση του προγράμματος τοίχο με μανδύα σκυροδέματος (gunite);

Αν έχω μεγάλη κάτοψη με περισσότερους τοίχους από τα όρια του προγράμματος πως μπορώ να επιλύσω το κτίριο;
Μπορείτε να κατεβάσετε το FedraHigh.exe από Υποστήριξη/Τελευταίες εκδόσεις. Τα όρια παραμέτρων του FedraHigh είναι πολύ μεγαλύτερα του κανονικού Fedra. Το αποθηκεύετε μέσα στο φάκελο Runet/Fedra-T και το τρέχετε από το FedraHigh.exe δημιουργώντας συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας.  

Πως μπορώ να δημιουργήσω ένα τοίχο με ξύλινο πάνελ;
Πηγαίνετε στο μενού Παράμετροι/Υλικά/Λιθοσώματα, επιλέγετε Αλλαγές.
Με το βελάκι πηγαίνετε στο τέλος των εγγραφών. Ξεκλειδώνετε, πατάτε (+) για προσθήκη νέου λιθοσώματος.
Ονομασία ξύλο
Τύπος (δεν παίζει ρόλο)
Μήκος 1.0
Πλάτος 0.20
Ύψος 0.20
Μέτρο ελαστικότητας = Ε x 0.05/0.40 (E μέτρο ελαστικότητας ξύλου, 0.05 = διάσταση ορθοστάτη, 0.40 η απόσταση των ορθοστατών, ανάγουμε τις ιδιότητες σε ομοιόμορφο υλικό, για C16 ξυλεία Ε=8Gpa)
Ειδικό βάρος
Θλιπτική αντοχή : fc x 0.05/0.40 (για C16, fc = 17 Mpa)
Πηγαίνετε στο μενού Παράμετροι/Υλικά/Κονιάματα, επιλέγετε Αλλαγές.
Με το βελάκι πηγαίνετε στο τέλος των εγγραφών. Ξεκλειδώνετε, πατάτε (+) για προσθήκη νέου Κονιάματος.
Ονομασία ξύλο
Είδος (Γενικής μορφής)
Θλιπτική αντοχή = fc x 0.05/0.40 (για C16, fc = 17 Mpa)
Πηγαίνετε στο μενού Παράμετροι/Υλικά/Τοιχοποιία, επιλέγετε Αλλαγές.
Με το βελάκι πηγαίνετε στο τέλος των εγγραφών. Ξεκλειδώνετε, πατάτε (+) για προσθήκη νέου τοίχου.
Ονομασία τοίχος με πάνελ
Πάχος 0.20 (χωρίς πάνελ)
Λιθοσώματα επιλέγετε ξύλο
Κονίαμα επιλέγετε ξύλο
Τσεκάρετε Μανδύας
Πάχος μανδύα 0.03
Πατάτε μανδύας και μπαίνετε στις ιδιότητες μανδύα
Τσεκάρετε αμφίπλευρο
Σκυρόδεμα C12/15
Οπλισμό Φ4/20
Πατάτε ΟΚ
Επιστρέφετε και έχετε στους τοίχους τον τοίχο με πάνελ για να τον χρησιμοποιήσετε.

Πότε αποθηκεύω ένα αρχείο;
Το πρόγραμμα αποθηκεύει αυτόματα τα δεδομένα σας σε αρχεία. Για κάθε μελέτη δίνετε ένα όνομα. Στο μενού Αρχείο/ Εργο-Μελέτη, δίνοντας το όνομα του αρχείου σας, δημιουργείται ένας φάκελος με αυτό το όνομα στον οποίο αποθηκεύονται όλα τα απαραίτητα αρχεία.

Πως μπορώ να μεταφέρω ένα αρχείο από τον υπολογιστή μου σε άλλο υπολογιστή;
Εχοντας ανοιχτό το αρχείο που θέλω να μεταφέρω, στο μενού Αρχείο/Μεταφορά Αρχείων/Διάσωση σε δισκέτα, επιλέγω τον οδηγό δισκέτας Α ή Β και πατώντας ΟΚ το αρχείο μου αποθηκεύεται στην δισκέτα.

Πως μπορώ να επαναφέρω το αρχείο μου από τη δισκέτα που το έχω αποθηκεύσει;
Στο μενού Αρχείο/Μεταφορά Αρχείων/Διάβασμα από δισκέτα, δίνω το όνομα του αρχείου στο παράθυρο που ανοίγει, επιλέγω τον οδηγό της δισκέτας Α ή Β και πατώντας ΟΚ το αρχείο μου αποθηκεύεται στον δίσκο. 

Πως μπορώ να αλλάξω το μέγεθος των παραθύρων όταν αυτά δεν εμφανίζονται σωστά;
Η θέση, γραμματοσειρά, χρώμα και το μέγεθος των παραθύρων είναι κλειδωμένα. Μπορείτε να τα αλλάξετε πηγαίνοντας στο μενού Επιλογές/Περιβάλλον Εργασίας/Παράθυρα. Απενεργοποιείτε τις "Κλειδωμένες" επιλογές και στη συνέχεια ανοίγετε το παράθυρο και αλλάζετε το μεγεθός του. Κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο παράθυρο μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά και το χρώμα του. 

Πως μπορώ να αλλάξω μόνιμα το μέγεθος του παραθύρου του σχεδιαστικού πακέτου;
Η θέση και το μέγεθος του παραθύρου είναι κλειδωμένα. Μπορείτε να τα αλλάξετε πηγαίνοντας στο μενού Επιλογές/Περιβάλλον Εργασίας/Παράθυρα. Απενεργοποιείτε τις "Κλειδωμένες" επιλογές και στη συνέχεια ανοίγετε το παράθυρο και αλλάζετε το μεγεθός του.

Πως μπορώ να κάνω προεπισκόπηση του τεύχους μελέτης;
Από το δεξιά πράσινο παράθυρο, επιλέγοντας το ανάλογο κεφάλαιο του τεύχους μελέτης.

Κάνω τους υπολογισμούς της τοιχοποιίας και στους έλεγχους τοίχων εμφανίζει το μήνυμα ανεπάρκεια σε διάτμηση.
Στο μενού Παράμετροι/Σταθερές υπολογιστικού μοντέλου, επιλέξτε κατανομή μάζας τοίχων σε άνω και κάτω επιφάνεια ποσοστό 50% και 50%. Στο πρόγραμμα έχει προκαθοριστεί 100% και 0%, το οποίο είναι πολύ δυσμενές.
Επίσης επιλέγοντας εξωμάλυνση τάσεων στο ίδιο παράθυρο παραμέτρων μπορεί να βοηθήσει.

Όταν σε κάποιο κτίριο βάζω δοκάρια, μετά τους υπολογισμούς χάνονται από το σχέδιο μου.
Αυτό συμβαίνει γιατί έχετε ξύλινο πάτωμα ή στέγη και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείτε να έχετε δοκάρια στο σκυρόδεμα. Για να έχετε δοκάρια και ελεύθερα υποστυλώματα από σκυρόδεμα πρέπει να έχετε πλάκα από σκυρόδεμα.

Πως μεταφέρονται τα φορτία της στέγης στους τοίχους;
Αυτόματα. Τα φορτία της στέγης κατανέμονται ισομερώς στους πέριξ τοίχους. Δηλαδή αν ΣL το μήκος των πέριξ τοίχων τότε το φορτίο πάνω τους, λόγω στέγης ή ξύλινων δαπέδων λαμβάνεται ως αx(φορτίο στέγης)/ΣL. Όπου α ο ανωτέρω συντελεστής φορτίου στέγης.

Τα μπαλκόνια δεν έχουνε τη σωστή φορά στο σχέδιο μου.
Για να έχουνε τα μπαλκόνια τη σωστή φορά θα πρέπει οι τοίχοι να μπούνε με σωστή κατεύθυνση, για να αλλάξει η φορά του μπαλκονιού αλλάζετε τον τοίχο κατά 1800. Αν οι τοίχοι μπούνε με κλικ στο μέσον του περιγράμματος αυτόματα έρχονται με τη σωστή φορά.

Στην επίλυση βγάζει το μήνυμα τοίχοι στον αέρα.
Αυτό συμβαίνει γιατί οι τοίχοι στον πάνω όροφο δεν έχουν τοίχους από κάτω. Δεν μπορείτε να έχετε δύο τοίχους σε πάνω όροφο να συνεχίζουν σε ένα τοίχο στον κάτω όροφο, ή ένας τοίχος πάνω ορόφου να χωρίζεται σε δύο τοίχους στον κάτω όροφο. Σε περίπτωση που έχετε να αντιμετωπίσετε κάτι τέτοιο απλώς δημιουργείτε περισσότερους τοίχους.
Η σωστή διαδικασία για να σχεδιάσουμε ένα κτίριο είναι :
1. Σχεδιάζουμε την κάτοψη ισογείου, κάνουμε αναγνώριση πλακών κ επίλυση.
2. Αν η επίλυση είναι εντάξει αντιγράφουμε το ισόγειο στον όροφο, αλλάζουμε ότι τοίχους και ανοίγματα χρειάζεται και επιλύουμε
3. Συνεχίζουμε και για τους υπόλοιπους ορόφους την ίδια διαδικασία.

Revised: Νοεμβρίου 03, 2021.