Πληροφορίες   
DEMO   
F.A.Q     
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ  
Ιστορικό   
Νομοθεσίες

Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
Προσθήκες νέας έκδοσης FEDRA, Φέρουσα τοιχοποιία (2018-2023):

 • Έλεγχος στατικής επάρκειας σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8-3
 • Αποτίμηση αντοχής κτιρίου
 • Επεμβάσεις, ενισχύσεις, μανδύες, οπλισμένα επιχρίσματα, FRP
 • Ενισχύσεις με αρμολογήματα και ενέματα σύμφωνα με ΚΑΔΕΤ
 • Δυναμική φασματική ανάλυση
 • Ωθήσεις γαιών σε τοίχους υπογείων
 • Βελτίωση υπολογισμών για κάμψη εκτός επιπέδου
 • Αποτίμηση και επεμβάσεις σύμφωνα με ΚΑΔΕΤ
  Με το ΦΕΚ 1619 Β' 17/03/2023, εγκρίθηκε ο Κανονισμός για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας, ΚΑΔΕΤ - ΦΕΚ 2493 Β' 18/04/2023
 • Ελαστοπλαστική ανάλυση, ανακατανομή τέμνουσας
        Προς παραγγελίαΈλεγχος ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων

Αναλύεται την υφισταμένη κατάσταση του κτιρίου και καθορίζετε τις επεμβάσεις.

Υπάρχον κτίριο
Δίνετε τις εκτιμήσεις για τις αντοχές των υλικών για κάθε όροφο και τοίχο και τις μειώσεις (%) ή αυξήσεις (%) σε όλους τους τοίχους ανά όροφο.
Βελτιώσεις

Δίνετε τις παραπάνω αντοχές σε περίπτωση βελτιώσεων, π.χ. αρμολογήματα, μερικές επισκευές, ενισχυτικοί σοφάδες κλπ.
Μανδύες
Δίνετε μονόπλευρο ή αμφίπλευρο μανδύα σε χιλιοστά (
mm), την ποιότητα του σκυροδέματος και τον οπλισμό του μανδύα.
Οπλισμένα επιχρίσματα
Δίνετε αμφίπλευρο οπλισμένο επίχρισμα σε χιλιοστά (mm) και τις χαρακτηριστικές αντοχές του επιχρίσματος.
FRP ενισχύσεις
Δίνετε το πάχος και το πλάτος των λωρίδων αμφίπλευρων FRP.
Υπολογισμοί

Πέντε συνδυασμοί υπολογισμών, αρχικό κτίριο, κτίριο με μειώσεις αντοχών, κτίριο με βελτιώσεις, κτίριο με μανδύες και κτίριο με βελτιώσεις και μανδύες.
Δυναμική φασματική ανάλυση
Με ένα απλό μοντέλο με ακαμψίες ανά όροφο όπως υπολογίζονται με πεπερασμένα στοιχεία και με συγκεντρωμένες μάζες στα δάπεδα, υπολογίζονται οι βασικές ιδιοσυχνότητες και ιδιομορφίες κατά x και y διεύθυνση.
Εν συνεχεία με βάσει το σεισμικό φάσμα συνθέτεται η φασματική σεισμική απόκριση του κτιρίου και υπολογίζονται οι οριζόντιες σεισμικές δυνάμεις. Οι τελικές δυνάμεις για το έλεγχο των τοίχων προκύπτουν σαν περιβάλλουσες των μεγεθών της ισοδύναμης στατικής ανάλυσης και της δυναμικής φασματικής ανάλυσης. 

Περισσότερα PDF...