Πληροφορίες   
DEMO   
F.A.Q     
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ  
Ιστορικό   
Νομοθεσίες

Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
 
Τοίχοι από ξύλινα πάνελ DB HELLAS (www.newdbhellas.gr)
Στο μενού Παράμετροι/Υλικά/Τοιχοποιία προσθέτετε το νέο υλικό.
Κλικ στο (εισαγωγή εγγραφής) για να προσθέσετε το νέο υλικό.
 
Εάν έχετε οικοδομή με τοίχους που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, τσεκάρετε στο μενού [Παράμετροι|Παράμετροι, συντελεστές έργου..] την αντίστοιχη επιλογή (με διπλό κλικ ξε-τσεκάρετε), επιλέγετε τους αντίστοιχους τοίχους και καθορίζετε τις επιπλέον ιδιότητες των τοίχων αυτών. Το πρόγραμμα αυτόματα για τους τοίχους αυτούς (*) εκτυπώνει ανάλογα με την περίπτωση πρόσθετους ελέγχους με τους ανάλογους κανονισμούς όπως ΕΚΩΣ, Κανονισμό  προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος, Ευρωκώδικα 5 για ξύλινα και Κανονισμό Ωπλισμένου Σκυροδέματος για τοιχεία μπετόν.