Πληροφορίες
DEMO    
F.A.Q.
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Πρόγραμμα διαστασιολόγησης τμημάτων κατασκευών από Ωπλισμένο σκυρόδεμα - Ευρωκώδικας 2

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
Βιβλιογραφία - Νομοθεσία BETONexpress

 • Κανονισμός για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα, 1991
 • Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός, 1992
 • Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός, 2000
 • Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος
 • Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος
 • Κανονισμός Φορτίσεων
 • Ευρωκώδικας 1 (EC1) ΕΝV 1991 Βάσεις σχεδιασμού και δράσεων στις κατασκευές
 • Ευρωκώδικας 2 (EC2) ΕΝV 1992 Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα
 • Ευρωκώδικας 6 (EC6) ΕΝV 1996 Κατασκευές από τοιχοποιία
 • Ευρωκώδικας 7 (EC7) ΕΝV 1997 Γεωτεχνικός σχεδιασμός
 • Ευρωκώδικας 8 (EC8) ΕΝV 1998 Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών
 • Θ.Τάσιος-Π.Γιαννόπουλος-Κ.Τρέζος-Σ.Τσουκαντάς "Ωπλισμένο σκυρόδεμα με βάση το νέο κανονισμό σκυροδέματος", 1994
 • Γ.Πενέλης-Κ.Στυλιανίδης-Α.Κάππος-Χ.Ιγνατάκης, "Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα", 1995
 • Γ.Γκρος, "Ωπλισμένο σκυρόδεμα κατά τον Ελληνικό κανονισμό 1998 και τον Ευρωκώδικα 2", 1998
 • Α.Κωνσταντινίδης, "Εφαρμογές οπλισμένου σκυροδέματος", Τόμοι Α' και Β', 1996
 • Π.Ζάγκλης-Α.Ζάγκλης, "Διαστασιολόγηση φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα", 1996
 • Π.Σπυρόπουλος, "Το ωπλισμένον σκυρόδεμα", νεώτεροι μέθοδοι υπολογισμού, 1977
 • Μ. Φαρδής, "Μαθήματα Οπλισμένου Σκυροδέματος", 1996
 • R.Avak, "Euro-Stahlbetonbau in Beispielen", 1993
 • R.Park and T.Paulay, "Reinforced Concrete Structures", John Wiley & Sons, New York, 1975
 • Chu-Kia Wang and Charles G.Salmon, "Reinorced Concrete Design", Index Educational Publishers, New York, 1973
 • Joseph E.Bowles, "Foundation analysis and design", McGraw-Hill Book Company, 1977
 • Karl Terzaghi - Ralph B.Peck, "Soil Mechanics in Engineering Practice", John Wiley & Sons, New York, London, Syndey, 1967
 • Barry P. Hughes, "Limit State Theory for Reinforced Concrete", Pitman Publishing, 1971
 • George Winter and Arthur H.Nilson, "Design of concrete structures", International Student Edition, 1972
 • Clarence W. Dunham, "The theory and practice of reinforced concrete", McGraw-Hill Book Company, 1966

Ευρωκώδικες Οι Ευρωκώδικες είναι Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) και έχουν σκοπό να εναρμονίσουν όλους τους κανονισμούς υπολογισμού των Κρατών Μελών για τη στατική επάρκεια των δομημάτων καθώς και όλων των μερών που το απαρτίζουν (δομικών στοιχείων και προϊόντων).

Ευρωκώδικας 0: ΕΝ1990 Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων
Ευρωκώδικας 1: ΕΝ1991 Βάσεις σχεδιασμού και δράσεων στις κατασκευές
Ευρωκώδικας 2: ΕΝ1992 Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα
Ευρωκώδικας 3: ΕΝ1993 Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών
Ευρωκώδικας 4: ΕΝ1994 Σχεδιασμός συμμείκτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα
Ευρωκώδικας 5: ΕΝ1995 Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών
Ευρωκώδικας 6: ΕΝ1996 Κατασκευές από τοιχοποιία
Ευρωκώδικας 7: ΕΝ1997 Γεωτεχνικός σχεδιασμός
Ευρωκώδικας 8: ΕΝ1998 Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών
Ευρωκώδικας 9: ΕΝ1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο


Ευρωκώδικας 1 (EC1) ΕΝV 1991 Βάσεις σχεδιασμού και δράσεων στις κατασκευές
Ευρωκώδικας 2 (EC2) ΕΝV 1992 Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα
Ευρωκώδικας 3 (EC3) ΕΝV 1993 Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών
Ευρωκώδικας 4 (EC4) ΕΝV 1994 Σχεδιασμός συμμείκτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα
Ευρωκώδικας 5 (EC5) ΕΝV 1995 Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών
Ευρωκώδικας 6 (EC6) ΕΝV 1996 Κατασκευές από τοιχοποιία
Ευρωκώδικας 7 (EC7) ΕΝV 1997 Γεωτεχνικός σχεδιασμός
Ευρωκώδικας 8 (EC8) ΕΝV 1998 Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών
Ευρωκώδικας 9 (EC9) ΕΝV 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο