Πληροφορίες
DEMO   
F.A.Q     
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Πρόγραμμα στατικής και δυναμικής επίλυσης διδιάστατων φορέων με πεπερασμένα στοιχεία

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας

Πρόγραμμα στατικής και δυναμικής επίλυσης διδιάστατων φορέων με πεπερασμένα στοιχεία.

Το πρόγραμμα διατίθεται και σε Αγγλική Έκδοση

Νέα Έκδοση FRAME2Dexpress  + EC Design

Αμεση εισαγωγή συντεταγμένων κόμβων, (αριθμος κόμβου, x, y συντεταγμένες), Συνεκτικότητα κατασκευής, στοιχεία δοκών, αριθμός στοιχείου, αριθμοί ακραίων κόμβων. Συγχρόνως με την εισαγωγή δεδομένων σχεδιάζεται η κατασκευή.
Εισαγωγή στηρίξεων κόμβων από μενού επιλογής.

Δυνατότητα καθορισμού κομβικών μετατοπίσεων.

 

Διατομές και υλικά, επιλογή υλικού (γενικά, beton, χάλυβας, ξύλο) και μονάδων διατομής (m, cm, mm). Από διαστάσεις διατομής αυτόματος υπολογισμός εμβαδού και ροπής αδρανείας διατομής. Καθορίζετε ομάδες διατομών, πχ. Υποστυλώματα = 1 και ζυγώματα = 2 και καθορίζετε σε κάθε στοιχείο την ομάδα διατομής.
 

Κομβικά φορτία μόνιμα και κινητά, συντελεστές συνδυασμού δράσεων.

Κομβικές μάζες και συντελεστές συνδυασμού μαζών (μόνιμες και κινητές μάζες).
Φορτία στοιχείων (δοκών και υποστυλωμάτων) μόνιμα και κινητά, επιλογή κατεύθυνσης φορτίου (οριζόντιο, κατακόρυφο ή κάθετο στο στοιχείο).
Μάζες κατανεμημένες στα στοιχεία.
Στατική και δυναμική ανάλυση της κατασκευής   Αποτελέσματα στατικής ανάλυσης:
  • κομβικές μετατοπίσεις
  • εσωτερικές δυνάμεις
  • διαγράμματα καμπτικών ροπών
  • διατμητικών και αξονικών δυνάμεων 
framescr09.gif (6481 bytes)   framescr091.gif (7717 bytes)
framescr092.gif (6756 bytes)   framescr093.gif (6748 bytes)
  Αποτελέσματα Δυναμικής ανάλυσης:
  • Ιδιοσυχνότητες και ιδιομορφές
framescr096.gif (7975 bytes)   framescr098.gif (8312 bytes)
 preview.jpg (3617 bytes) Προεπισκόπηση Τευχών

Υψηλή ποιότητα εκτύπωσης τευχών σε όλους τους εκτυπωτές.

Μετατροπή μονάδων Βοηθητικά Εργαλεία
  • Μετατροπή μονάδων
  • Εμβαδόν χώρου
  • Ιδιότητες διατομών

 

Πλήρης Βοήθεια

Περιέχεται πλήρης βοήθεια για κάθε σημείο του προγράμματος με αντίστοιχες αναφορές στους κανονισμούς και στο θεωρητικό υπόβαθρο, το σχετικό με το αντικείμενο που επεξεργάζεστε.
 

Βιβλίο οδηγιών

Παρέχεται εγχειρίδιο χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή.
 

Ενημερώσεις προγράμματος μέσω Internet.


Προς παραγγελία

Κατεβάστε Δοκιμαστική έκδοση Frame2Dexpress Δωρεάν