Πληροφορίες
DEMO     
F.A.Q     
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Σχεδιασμός Ξύλινων Κατασκευών Ευρωκώδικας 5
RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
Ιστορικό του προγράμματος WOODexpress

Revised: Νοεμβρίου 10, 2023


Ημερ. Έκδοση Αλλαγές

11-23 10.11/2023 Τελευταία ενημερωμένη έκδοση προγράμματος.

08-20 27.08/2020
 • Περισσότερες συνθήκες στήριξης σε δοκούς πατωμάτων ενός ανοίγματος.

 • Το "Όνομα τμήματος υπολογισμών", του αντικειμένου κατασκευής αυξήθηκε από 16 χαρακτήρες σε 32 χαρακτήρες.


01-20 17.01/2020 Ενημέρωση αδειών χρήσης 2020.

03-19 26.03/2019 Προσθήκες νέας έκδοσης:
Δοκός πατώματος με πρόβολο.
Απόσταση πλευρικής συγκράτησης δοκών πατώματος.
Νέο μενού υποστυλώματα.

01-19 31.01/2019 Νέο πρότυπο αντοχών ξυλείας ΕΝ338:2016, ΕΝ 14080:2013

01-16 Ver. 25.01/2016 Αν στα Windows δεν εμφανίζονται σωστά σε ορισμένα σημεία τα Ελληνικά, τότε σημαίνει οτι η βασική γραμματοσειρά των Windows σας (Ms Sans Serif) δεν είναι σωστή.
Στην περίπτωση αυτή στην επιλογή Ρυθμίσεις/Κύρια γραμματοσειρά Windows, επιλέξτε γραμματοσειρά Arial.
Για να ενεργοποιηθούν οι αλλαγές επανεκκινήστε το πρόγραμμα.

01-16 Ver. 20.01/2016 Προσαρμογή προεπισκόπησης και εκτύπωσης σε windows 10 με υψηλή ανάλυση οθόνης και μεγεθος χαρακτήρων μεγαλύτερο του 100%.

02-15 Ver. 14.02/2015 Προστέθηκαν οι συντελεστές Ce και Ct για τον υπολογισμό του φορτίου χιονιού.
Ce συντελεστής έκθεσης και Ct συντελεστής θερμότητας.
Συνήθεις τιμές Ce = 1.00 και Ct = 1.00
Τα όρια του προγράμματος για Ce και Ct είναι μεταξύ του 0.80 και 1.20.


06-14 Ver. 10.06/2014 Βελτίωση εξαγωγής τεύχους σε PDF και WORD αρχεία.
Σύνθετη προεπισκόπηση με μικρογραφίες (επιλογή απλής προεπισκόπησης χωρίς μικρογραφίες).
 

05-14 Ver. 28.05/2014
 • Προσθήκη υπολογισμού φορτίου χιονιού σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Ευρωκώδικα 1-3
 • Προσθήκη υπολογισμού φορτίου ανέμου σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Ευρωκώδικα 1-4.

  Στα φορτία ανέμου προστέθηκαν ειδικά εργαλεία για τον υπολογισμό της ανεμοπίεσης από την διαμόρφωση του εδάφους και το ύψος του κτιρίου.
Βελτίωση εξαγωγής τεύχους σε PDF και WORD αρχεία.

04-14 Ver. 02.04/2014 Δυνατότητα επιλογής Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας προγράμματος.
Η επιλογή γλώσσας δεν διατίθεται δωρεάν.

12-12 Ver. 11.12/2012 Προσθήκη περισσότερων μη συμμετρικών στεγών.

05-12 Ver. 15.05/2012 Στην επιλογή Διαμόρφωση τεύχους, προστέθηκε η επιλογή του χρώματος εκτύπωσης των λαθών στο τεύχος μελέτης (ως προεπιλογή το κόκκινο χρώμα).

06-11 Ver. 30.06/2011
 
 • Πλήρη εναρμόνιση με Ευρωκώδικες και το Εθνικό κείμενο εφαρμογής τους (ΕΛΟΤ)

 • Προστέθηκαν στους συνδυασμούς φορτίσεων οι έλεγχοι σε υφαρπαγή στέγης. Συνδυασμοί (EQU) στις αντιδράσεις. Αν οι κατακόρυφες αντιδράσεις Fy είναι αρνητικές τότε πρέπει να σχεδιαστούν συνδέσεις στηρίξεων για να αναλάβουν αυτές τις δυνάμεις.

 • Προστέθηκαν  πρόσθετες φορτίσεις επιβεβλημένων φορτίων κατηγορία Η (ΕΝ1991-6.4.3.2)

 • Νέο περιβάλλον εργασίας Windows 7 . Για επιστροφή σε προηγούμενο περιβάλλον εργασίας θα πρέπει να ρυθμίσετε τα Windows  σε “Στυλ κλασικών Windows” (Δεξί κλικ στην οθόνη σας, Ιδιότητες/Εμφάνιση/Παράθυρα διαλόγων και κουμπιά : Στυλ κλασικών Windows) 
  [Δωρεάν αναβάθμιση]


03-11 Ver. 15.03/2011
 • Τετράριχτες Στέγες

 • Αντισεισμικός Έλεγχος Στεγών

 • Δάπεδο δυο ανοιγμάτων

 • Μη συμμετρικές στέγες

 • Απομείωση διατομών

 • Έλεγχος έναντι πυρκαγιάς, EC 5-2

 • Πλήρης εναρμόνιση με Ευρωκώδικα 5
  Περισσότερα...


06-2008 Ver. 15.06/2008 Στις στέγες έχει προστεθεί το σκαρίφημα της στέγης, όπου ενημερώνεται αυτόματα με κάθε αλλαγή των διαστάσεων.

02-2008 Ver. 02.021/2008 Εισαγωγή ιδιοτήτων αντικειμένων μέσω TXT αρχείου (Command Line). Επικοινωνία με άλλα προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων.
Μενού [Αρχείο/
Read Command Line File]. Οδηγίες Command Line file.

11/2007 Ver. 11.012/2007

03/2007 Ver. 03.017/2007 Προσθήκη σχεδιασμού έναντι πυρκαγιάς Ευρωκώδικας 5 EN1995-1-2:2004

11/2006 Ver. 11.007/2006

05/2006 Ver. 05.010/2006 Στη νέα αυτή έκδοση έχουν γίνει ορισμένες ουσιώδεις βελτιώσεις.

* Σας συμβουλεύουμε αφού εγκαταστήσετε την νέα έκδοση, να επαναφέρετε τους παραμέτρους του προγράμματος στις προκαθορισμένες τιμές κάνοντας κλικ στο μενού Παράμετροι/Δείξε όλες τις τιμές παραμέτρων/Επανέφερε προκαθορισμένες τιμές.

03/2006 Ver. 02.015/2006

11/2005 Ver. 11.010/2005 Προσθήκες στη νέα έκδοση V 11.010/2005
   
 1. Ξυλουργικές συνδέσεις.
 2. Ζευκτό με ξυλουργικές συνδέσεις
 3. Σύνθετο πάτωμα (μπετόν – ξύλο), για ενισχύσεις πατωμάτων.
 4. Έξοδος τεύχους σε PDF (Adobe Acrobat) ή Word αρχείο.
 5. Έξοδος σχεδίου στέγης σε PDF (Adobe Acrobat) ή WMF αρχείο.
  Με την έξοδο των αρχείων και σχεδίων σε PDF, Word και WMF καλύπτονται όλες οι τυχόν περιπτώσεις μη σωστής επικοινωνίας με εκτυπωτές ή plotters.
 6. Μείωση μεγέθους των αρχείων.

07/2005 Ver. 06.10/05 Προσθήκες στη νέα έκδοση V 06.010/2005

Στις συνδέσεις στεγών προστέθηκε η τάση διαρροής χάλυβα πλακών συνδέσμων, καθώς και η εφελκυστική αντοχή ήλων, βλήτρων και βιδών.

      2. Προκαθορισμένες τιμές για εφελκυστική αντοχή ήλων, βλήτρων, βιδών και
          πλακών συνδέσμων στο μενού Παράμετροι και παραδοχές.


05/2005 Ver. 05/2005 Προσθήκες στη νέα έκδοση V04/2005

2.

 

 

 

 

 

 

3. Στις συνδέσεις προστέθηκε η επιλογή βλήτρων.


02/2005 Ver. 02f/2005 Προσθήκη χαρτιών εκτύπωσης Α2,Α1,Α0
Εκτύπωση πινακίδας σχεδίου σε μέγεθος Α4, με επιλογή χαρτιών Α2*, Α1*, Α0*

01/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver. 01/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Νέα έκδοση του προγράμματος με σχεδιαστικό πακέτο CAD.
 • Προσθήκη νέων τύπων ζευκτών
 • Εξειδικευμένο σχεδιαστικό πακέτο (CAD), για εμφάνιση, εκτύπωση και επεξεργασία σχεδίων.
 • Υψηλής ποιότητας εκτυπώσεις σχεδίων σε Α4, Α3, Α2, Α1, Α0 χαρτί.
 • Σχέδια σε οποιαδήποτε κλίμακα, zoom, επιλογές είδους γραμμών και χρώματος, επιλογή εμφάνισης αντικειμένων, ρύθμιση κειμένου.
 • Για κάθε στέγη μπορούν να προστεθούν πρόβολοι στα άκρα της στέγης.
 • Κιγκλιδώματα συγκράτησης χιονιού στο δεξιό/αριστερό άκρο της στέγης.
 • Επιλογή πάχους και είδους πλακών σύνδεσης, καρφιών καθώς και επιλογή για πολλαπλές πλάκες.
 • Νέα πρότυπα αντοχών και διατομών ξυλείας. Παράμετροι καθοριζόμενες από τον χρήστη για αντοχές ξυλείας και διατομές ξύλων. Επιλογή από προκαθορισμένα πρότυπα.
 • Αυτόματη δημιουργία λεπτομερών σχεδίων ζευκτών και συνδέσεων.
 • Εξαγωγή σχεδίων σε DXF αρχεία.
 • Εξειδικευμένη ανάλυση (ελαστική ή πλαστική) για συνδέσεις ζευκτών καθώς και αυτόματη μελέτη συνδέσμων (ματίσματα) ξύλων.
 • Νέα ενημερωμένη Βοήθεια και Βιβλίο οδηγιών
 • Αυτόματη ανανέωση του προγράμματος, από το μενού Αναβάθμιση/Αναβάθμιση προγράμματος.

03/2004 Ver. 02/2004

11/2003   Ver. 11/2003

11/2001 Ver. 11/2001 Πρώτη έκδοση προγράμματος WOODexpress