Πληροφορίες
DEMO     
F.A.Q     
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Σχεδιασμός Ξύλινων Κατασκευών Ευρωκώδικας 5
RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
Νέα έκδοση WOODexpress Προς παραγγελία

Στην νέα αυτή έκδοση έχει προστεθεί :
Αυτόματος υπολογισμός τετράριχτων στεγών και μη συμμετρικές στέγες.
Α
ντισεισμικός έλεγχος στεγών, σύμφωνα με ΝΕΑΚ και Ευρωκώδικα 8.
Για περιπτώσεις ελέγχου παλαιών στεγών μπορείτε να καθορίσετε επίσης μια απομείωση λόγω φθοράς των διατομών.
 Όπως πάντα τα αποτελέσματα είναι εναρμονισμένα με τις τελευταίες απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 5. Μην παραλείψετε στο μενού Παραμέτροι/Μεταβολή Ευρωκωδίκων να επιλέξετε πλέον ΕΝ έκδοση του Ευρωκώδικα.
  • Τετράριχτες Στέγες
  • Αντισεισμικός Έλεγχος Στεγών
  • Δάπεδο δυο ανοιγμάτων
  • Μη συμμετρικές στέγες
  • Απομείωση διατομών
  • Έλεγχος έναντι πυρκαγιάς, EC 5-2
  • Πλήρης εναρμόνιση με τελευταία έκδοση του Ευρωκώδικα 5

Hipped_roofs.gif (4690 bytes)

Τετράριχτες στέγες

Στην ανάλυση των τετράριχτων στεγών το πρόγραμμα αυτόματα δημιουργεί και επιλύει τα επιμέρους διδιάστατα ζευκτά.

Καθορίζονται αυτόματα οι διαστάσεις και τα φορτία των επιμέρους ζευκτών, επικόμβια φορτία και κατανεμημένα φορτία.

Το τεύχος της τετράριχτης στέγης περιέχει όλα τα επιμέρους ζευκτά.


Αντισεισμικός έλεγχος στεγών βάσει του ΝΕΑΚ και Ευρωκώδικα 8 EN 1998-1-2003

Η οριζόντια και κατακόρυφη συνιστώσα δύναμη στη στέγη υπολογίζονται σύμφωνα με Ευρωκώδικα 8 και ΝΕΑΚ, από το φάσμα σχεδιασμού και τη βασική περίοδο ταλάντωσης του κτιρίου. Η κατανομή σεισμικών δυνάμεων καθ ύψος του κτιρίου θεωρείται τριγωνική.
Seism01.gif (47825 bytes)
floors50-1.gif (3447 bytes) Δάπεδο δυο ανοιγμάτων
roofasym.gif (3702 bytes) Μη συμμετρικές στέγες

Οι επόμενοι τύποι στεγών μπορούν να σχεδιαστούν σαν μη συμετρικές.
A1, C1,C2,C3, E1,E2,E3.

 

section size.gif (3381 bytes) Απομείωση διατομών λόγω φθοράς

Καθορίζετε το ποσοστό φθοράς της διατομής που τυχόν υπάρχει.

Έλεγχος έναντι πυρκαγιάς με Ευρωκώδικα 5-2.

Πλήρης εναρμόνιση με τελευταία έκδοση του Ευρωκώδικα 5.

Προς παραγγελία