Πληροφορίες
DEMO
Βιβλίο Οδηγιών 
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

      

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
 
Ιστορικό του προγράμματος SteelSectionsEC3

Revised: Φεβρουαρίου 24, 2023


Ημερομηνία Έκδοση Αλλαγές Κατεβάστε νέα έκδοση από το μενού - [Αναβάθμιση]

09-22 09.09/2022 Τελευταία ενημερωμένη έκδοση προγράμματος.

01-20 02.01/2020 Ενημέρωση αδειών χρήσης 2020.

05-16 24.05/2016 Πίνακες μη πρότυπων χαλύβδινων διατομών
Διατομές με δυνατότητα καθορισμού διαστάσεων από το χρήστη.

01-16 25.01/2016 Αν στα Windows δεν εμφανίζονται σωστά σε ορισμένα σημεία τα Ελληνικά, τότε σημαίνει οτι η βασική γραμματοσειρά των Windows σας (Ms Sans Serif) δεν είναι σωστή.
Στην περίπτωση αυτή στην επιλογή Παράμετροι/Κύρια γραμματοσειρά Windows, επιλέξτε γραμματοσειρά Arial.
Για να ενεργοποιηθούν οι αλλαγές επανεκκινήστε το πρόγραμμα.

01-16 20.01/2016 Προσαρμογή προεπισκόπησης και εκτύπωσης σε windows 10 με υψηλή ανάλυση οθόνης και μεγεθος χαρακτήρων μεγαλύτερο του 100%.