Πληροφορίες
DEMO    
F.A.Q.
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Πρόγραμμα διαστασιολόγησης τμημάτων κατασκευών από Ωπλισμένο σκυρόδεμα - Ευρωκώδικας 2

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
Ιστορικό του προγράμματος BETONexpress

Ημερομηνία Έκδοση Αλλαγές Revised: Ιανουαρίου 31, 2024.

01-24 25.01/2024 Τελευταία ενημερωμένη έκδοση προγράμματος.
Προσθήκη στους τοίχους αντιστήριξης της επίδρασης της επίχωσης στο μπροστά τμήμα του τοίχου. Αυτό έχει κάποια σημασία για τοίχους με αρκετό βάθος.

12-21 06.12/2021
 • Στους υπολογισμούς του συντελεστή ερπυσμού προστέθηκαν η θερμοκρασία περιβάλλοντος και ο τύπος του τσιμέντου.

 

09-21 12.09/2021
 • Προσθήκη στους Τοίχους Αντιστήριξης, της μελέτης σε διάτμηση του κλειδιού βάσης. 

 • Προσθήκη στα υποστυλώματα του οπλισμού διάτμησης στους καταλόγους οπλισμού.


03-21 30.03/2021

Στους Πίνακες διαστασιολόγησης Οπλισμένου σκυροδέματος (Κάμψη, Θλίψη-Κάμψη Διαγράμματα αλληλοεπίδρασης) προστέθηκαν περισσσότερες κλάσεις χάλυβα.

 


02-21 25.02/2021 Προσθήκες νέας έκδοσης:
Θεμελιώσεις σε πασσάλους
Μεμονωμένοι πάσσαλοι
Ομάδες πασσάλων  Περισσότερα....
Σημείωση: Οι νέες προσθήκες ενεργοποιούνται στην έκδοση Plus.

Σε συνεχείς δοκούς και πλάκες προστέθηκε ο έλεγχος παραμορφώσεων σε λειτουργικότητα (SLS) των προβόλων.

08-20 27.08/2020
Το "Όνομα τμήματος υπολογισμών", του αντικειμένου κατασκευής αυξήθηκε από 16 χαρακτήρες σε 32 χαρακτήρες.

01-20 02.01/2020
Ενημέρωση αδειών χρήσης 2020.

11-18 28.11/2018

Βελτιώσεις στη Γεωτεχνική ανάλυση.
Νέες προσθήκες στους παραμέτρους των τοίχων αντιστήριξης.
 

Παθητική ώθηση γαιών . Μπορείτε να καθορίσετε ποσοστό συμμετοχής παθητικής ώθησης στους τοίχους αντιστήριξης. Προεπιλεγμένο ποσοστό συμμετοχής παθητικής ώθησης = 1.0, μηδέν (0) ποσοστό σημαίνει ότι η παθητική ώθηση δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Σημείο εφαρμογής σεισμικής ώθησης γαιών σύμφωνα με EN1998-5 par. 7.3.2.3. (4) και  (5) από 1/3 μέχρι ½.

05-17 24.05/2017
Στα θεμέλια μεταλλικών υποστυλωμάτων έχει προστεθεί το ύψος του υδροφόρου ορίζοντα για τον υπολογισμό του ιδίου βάρους του πεδίλου.

04-17 06.04/2017

Επιλογή για την περίπτωση που η βάση θεμελίωσης κατασκευάζεται πρώτη με αναμονές οπλισμού για την ανωδομή.


11-16 07.11/2016

Προσθήκες νέας έκδοσης 07.11.2016

Ορίστε συγκεκριμένο οπλισμό


Ορισμένες φορές στα αντικείμενα κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα ο οπλισμός που υπολογίζεται από το πρόγραμμα για τη μεγίστη ροπή σε οριακή κατάσταση αστοχίας, δεν επαρκεί για τους ελέγχους εύρους ρωγμής και βέλους σε κατάσταση λειτουργικότητας.
Για να αντιμετωπιστεί αυτό έχει προστεθεί η επιλογή “Ορίστε συγκεκριμένο οπλισμό”

Εάν δεν τσεκάρετε την επιλογή αυτή το πρόγραμμα υπολογίζει τους αναγκαίους οπλισμούς ως συνήθως.
Αν τσεκάρετε την επιλογή αυτή τότε δίνετε οπλισμό μεγαλύτερο του αναγκαίου για μεγίστη ροπή αστοχίας και χρησιμοποιείται στους υπόλοιπους ελέγχους σε κατάσταση λειτουργικότητας και στους καταλόγους οπλισμού.


Διάτρηση πλακών και πλάκες χωρίς δοκούς

Προστέθηκαν κυκλικές κολώνες.


Φέρουσα ικανότητα εδάφους σε πέδιλα και τοίχους αντιστήριξης

Αν τσεκάρετε EC7 Annex D, η φέρουσα ικανότητα υπολογίζεται από το προσάρτημα D του Ευρωκώδικα 7.
Οι υπολογισμοί γίνονται συγχρόνως με την αλλαγή των διαστάσεων της κατασκευής.


Υποστυλώματα, υπολογισμός εύρους ρωγμής σε κατάσταση λειτουργικότητας

Αν τσεκάρετε την επιλογή “Υπολογισμός εύρους ρωγμών”, το εύρος ρωγμής υπολογίζεται σε κατάσταση λειτουργικότητας. Το φορτίο σε κατάσταση λειτουργικότητας υπολογίζεται από το λόγο SLS /ULS.


06-16 22.06/2016

Ορισμένες φορές στις πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα, ο οπλισμός που υπολογίζεται από το πρόγραμμα για τη μεγίστη ροπή σε οριακή κατάσταση αστοχίας, δεν επαρκεί για τους ελέγχους εύρους ρωγμής και βέλους σε κατάσταση λειτουργικότητας.
Για να αντιμετωπιστεί αυτό έχει προστεθεί η επιλογή

Εάν δεν τσεκάρετε την επιλογή αυτή το πρόγραμμα υπολογίζει τους αναγκαίους οπλισμούς ως συνήθως.
Αν τσεκάρετε την επιλογή αυτή τότε δίνετε οπλισμό μεγαλύτερο του αναγκαίου για μεγίστη ροπή αστοχίας και χρησιμοποιείται στους υπόλοιπους ελέγχους σε κατάσταση λειτουργικότητας.


01-16 25.01/2016 Αν στα Windows δεν εμφανίζονται σωστά σε ορισμένα σημεία τα Ελληνικά, τότε σημαίνει οτι η βασική γραμματοσειρά των Windows σας (Ms Sans Serif) δεν είναι σωστή.
Στην περίπτωση αυτή στην επιλογή Ρυθμίσεις/Κύρια γραμματοσειρά Windows, επιλέξτε γραμματοσειρά Arial.
Για να ενεργοποιηθούν οι αλλαγές επανεκκινήστε το πρόγραμμα.

01-16 20.01/2016 Προσαρμογή προεπισκόπησης και εκτύπωσης σε windows 10 με υψηλή ανάλυση οθόνης και μεγεθος χαρακτήρων μεγαλύτερο του 100%.

12-15 10.12/2015 Δυνατότητα απενεργοποίησης της επικεφαλίδας του τεύχους εκτύπωσης (Εκτύπωση/Διαμόρφωση τεύχους).

06-15 18.06/2015 Προσθήκη ειδικού εργαλείου υπολογισμού της πίεσης του ανέμου σε κατακόρυφο τοίχο από την ταχύτητα και την τοπογραφία της περιοχής  σύμφωνα με Ευρωκώδικα 1-4:2005

05-15 21.05/2015 Προσθήκες νέας έκδοσης 05/2015:
·
   Διάτρηση πλακών, οπλισμός διάτρησης
.
·   Σχεδιασμός σημειακών εδραζόμενων πλακών (πλάκες χωρίς δοκούς).
·   Υπολογισμός φέρουσας ικανότητας εδάφους (Ευρωκώδικας 7, προσάρτημα Δ).
·   Πέδιλα μεταλλικών κατασκευών.
·   Πισίνες-δεξαμενές νερού.
·   Τοίχοι υπογείων.
·   Μεμονωμένοι τοίχοι σε κατακόρυφα-οριζόντια φορτία στην κορυφή.
·   Μεμονωμένοι τοίχοι σε οριζόντια κατανεμημένα φορτία. Περισσότερα...  

Κόστος νέας έκδοσης 120,00 ευρώ (+ ΦΠΑ)

06-14 Ver. 10.06/2014 Βελτίωση εξαγωγής τεύχους σε PDF και WORD αρχεία.
Σύνθετη προεπισκόπηση με μικρογραφίες (επιλογή απλής προεπισκόπησης χωρίς μικρογραφίες)
 
Στην επιλογή Διαμόρφωση τεύxoυς προστέθηκε νέα καρτέλα "Σκυρόδεμα". Επιλέγετε σύμβολο για τον οπλισμό. Συνιστάται η πρώτη επιλογή ως προεπιλογή (για σωστή εμφάνιση στο τεύχος θα πρέπει η γραμματοσειρά Symbol να είναι εγκατεστημένη στα windows).

03-14 Ver. 31.03/2014 Δυνατότητα επιλογής Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας προγράμματος.
Η επιλογή γλώσσας δεν διατίθεται δωρεάν.

02-13 Ver. 04.02/2013 Προστέθηκε διάτμηση σε υποστυλώματα.

10-12 Ver. 10.10/2012 Πλήρη συμβατότητα αρχείων Ελληνικής και Αγγλικής έκδοσης.

06-12 Ver. 14.06/2012
 
Νέα έκδοση BETONexpress 2012
 • Εκτεταμένοι έλεγχοι παραμορφώσεων και ρηγμάτωσης (SLS) για πλάκες και δοκούς

 • Μεμονωμένα υποστυλώματα, λυγισμός, με αναλυτικούς υπολογισμούς 2ας τάξεως

 • Διαστασιολόγηση πλακών και δοκών από ελαφροσκυρόδεμα

 • Διαγράμματα και Πίνακες διαστασιολόγησης με Ευρωκώδικα 2, πίνακες Kd, med ω

 • Διαγράμματα μονοαξονικής και διαξονικής κάμψης υποστυλωμάτων

 • Διαγράμματα ελέγχου παραμορφώσεων
  Περισσότερα...

[ Η νέα έκδοση δεν διατίθεται δωρεάν]

09-08 Ver. 18.09/2008 Δυνατότητα υπολογισμού και με το τελικό νέο κείμενο του Ευρωκώδικα 2 EN 1992-1-1:2004 (Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το EN 1992-1-1:2004 ή το ENV 1992-1-1:1993 ή ΕΚΩΣ).
Προσθήκη Φ
25 στους οπλισμούς.
Βελτίωση στην διαστασιολόγηση σε διάτμηση των δοκών.
Αυτόματη εμφάνιση του αντισεισμικού χάρτη της Κύπρου για την επιλογή του σεισμικού συντελεστή (κύπριοι μηχανικοί).

06-2008

Ver. 12.06/2008

 

03-2008 Ver. 03.025/2008 Εισαγωγή ιδιοτήτων αντικειμένων μέσω TXT αρχείου (Command Line). Επικοινωνία με άλλα προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων.
Μενού [Αρχείο/
Read Command Line File]. Οδηγίες Command Line file.

01-2008 Ver. 01.020/2008  

11-2007 Ver. 11.008/2007  

08-2007 Ver. 08.016/2007 1. Συνεχείς δοκοί και πλάκες. Το ποσοστό ανακατανομής των ροπών ελέγχεται με τους περιορισμούς του κανονισμού ΚΩΣ παρ. 8.3. Συνιστάται να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες τιμές του προγράμματος για του χάλυβες σκυροδέματος, ώστε οι τιμές του euk να είναι ενημερωμένες. Από το μενού Παράμετροι/Χάλυβες σκυροδέματος, κλικ στο [Κλειστό] και πατώντας το [Reset] γίνεται αυτόματα η ενημέρωση.
2. Έλεγχος διάτμησης σε πλάκες.

05-2007 Ver. 05.017/2007 Στην νέα έκδοση του προγράμματος BETONexpress, Ver. 3/2007, έχουν γίνει οι παρακάτω προσθήκες και βελτιώσεις.

Έξοδος του τεύχους και των καταλόγων οπλισμού σε PDF και WORD αρχεία μαζί με τα γραφικά.

Βελτίωση εμφάνισης τεύχους. Κατάλογος οπλισμού στο τέλος του τεύχους κάθε αντικειμένου κατασκευής.

Έχει αναβαθμιστεί το user interface. Άμεσοι υπολογισμοί μόλις αλλάζουν τα δεδομένα. Πλήρη προεπισκόπηση τεύχους τη στιγμή που υπολογίζετε ένα αντικείμενο κατασκευής.

Προσθήκη σχεδιαστικού τμήματος CAD. Αυτόματα παράγονται τα σχέδια της κατασκευής και των οπλισμών, εκτύπωση σε διάφορες κλίμακες και εξαγωγή σε DXF αρχείο.

Πλάκες
· Προσθήκη μεθόδου Czerny στις τετραέρειστες, τριέρειστες και διέρειστες πλάκες.
·
Προσθήκη συντελεστή κατανομής φορτίου στις συνεχείς πλάκες.

Δοκοί
· Αξονική δύναμη θλίψη ή εφελκυσμός
· Μικρή εκκεντρότητα

Υποστυλώματα
· Διαγράμματα μονοαξονικής κάμψης με ορθή δύναμη Ν-Μ και διαξονικής κάμψης με ορθή δύναμη Ν-Μx-Μy που προκύπτουν από αριθμητική ολοκλήρωση των τάσεων σκυροδέματος και χάλυβα επί της διατομής.
·
Διαγράμματα μονοαξονικής κάμψης με ορθή δύναμη Ν-Μ και αντοχής διατομής υποστυλώματος Ν-Μ, Ν-Μx-Μy για αντοχή διατομών και διατομών με μανδύες FRP.

Πέδιλα
· Βάθος θεμελίωσης
· Αρνητικό φορτίο (προς τα πάνω)
·
CAD σχεδίαση

Τοίχοι αντιστήριξης
· Προσθήκη περισσοτέρων τοίχων αντιστήριξης.
· Προσθήκη τακουνιού ολίσθησης στους τοίχους αντιστήριξης.
·
CAD σχεδίαση

Βραχείς πρόβολοι και υψίκορμοι δοκοί
· CAD σχεδίαση

Τιμή αναβάθμισης προγράμματος BETONexpress 150 € (+ ΦΠΑ).


04-2004 Ver. 03/2004 Τελευταία ενημερωμένη έκδοση προγράμματος.

03-2004   Ver. 03/2004 Προσθήκη πίνακα περιεχομένων και αρίθμησης παραγράφων του τεύχους.

11-2003   Ver. 11/2003

10-2001 Ver. 10/01 BETONexpress version 2
 • Αναβάθμιση BETONexpress, σύμφωνα με ΚΩΣ 200 και ΕΑΚ 2000 (έκδοση χωρίς ενισχύσεις)
 • Προσθήκη τριέρειστων και διέρειστων πλακών
 • Προσθήκη ενισχύσεων υποστυλωμάτων με ανθρακονήματα και εποξειδικές

9-2000    Ver. 9/00 BETONexpress version 1
 • Υπολογισμός ροπών αντοχών πλακών και δοκών για διατομές με μανδύες ενίσχυσης από σύνθετα υλικά, όπως ανθτακονήματα, ίνες υάλου κλπ. που χρησιμοποιούνται στις ενισχύσεις σεισμικών βλαβών

4-2000 Ver. 4/00 Πρώτη έκδοση προγράμματος BETONexpress