Πληροφορίες
DEMO    
F.A.Q.
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Πρόγραμμα διαστασιολόγησης τμημάτων κατασκευών από Ωπλισμένο σκυρόδεμα - Ευρωκώδικας 2

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
Νέα έκδοση BETONexpress 2012 Προς παραγγελία

Εκτεταμένοι έλεγχοι παραμορφώσεων και ρηγμάτωσης σε κατάστασης λειτουργικότητας (SLS) για πλάκες και δοκούς, επίδραση ερπυσμού ξήρανσης σύμφωνα με Ευρωκώδικα 2 § 7.

Μεμονωμένα υποστυλώματα (απλή και διαξονική κάμψη), λυγισμός, με αναλυτικούς υπολογισμούς 2ας τάξεως σύμφωνα με Ευρωκώδικα 2 § 5.8, 5.8.7.3

Νέο μενού με Διαστασιολόγηση πλακών και δοκών από ελαφροσκυρόδεμα σύμφωνα με Ευρωκώδικα 2 § 11

Διαγράμματα και Πίνακες βοηθήματα για χρήση και εμβάθυνση του Ευρωκώδικα 2

Πίνακες διαστασιολόγησης διατομών με Ευρωκώδικα 2, Πίνακες Kd, med ω

Διαγράμματα μονοαξονικής και διαξονικής κάμψης υποστυλωμάτων

Διαγράμματα ελέγχου παραμορφώσεων

Νέα έκδοση με όλες τις τελευταίες απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 2

Προς παραγγελία