Πληροφορίες
DEMO
Βιβλίο Οδηγιών   
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Υπολογισμός και Σχεδίαση μεταλλικών δίστηλων πλαισίων σύμφωνα με Ευρωκώδικα 3

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
   Steel Portal Frame EC3

    Υπολογισμός και Σχεδίαση μεταλλικών δίστηλων
    πλαισίων για βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, υπόστεγα 
    σύμφωνα με Ευρωκώδικα 3

·         Όλες οι περιπτώσεις φορτίσεων και συνδυασμοί φορτίσεων σύμφωνα με Ευρωκώδικα 0 και Ευρωκώδικα 1.

·         Αντισεισμικός σχεδιασμός σύμφωνα με Ευρωκώδικα 8.

·         Σχεδιασμός αντοχής και ευστάθειας μεταλλικών στοιχείων σύμφωνα με Ευρωκώδικα 3-1-1.

·         Μεταλλικές συνδέσεις σύμφωνα με Ευρωκώδικα 3-1-8.

·         Εγκάρσιοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας σύμφωνα με Ευρωκώδικα 3-1.

·         Σχεδιασμός θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με Ευρωκώδικα 2-1  και Ευρωκώδικα 7-1.

·         Λεπτομερή σχέδια της κατασκευής και των συνδέσεων.

Το πρόγραμμα διατίθεται και σε Αγγλική Έκδοση


      Σχεδιασμός κατασκευής

 •   Ελαστική γραμμική ανάλυση με έμμεση θεώρηση φαινομένων θεωρίας 2ας τάξης (Ευρωκώδικας 3-1-1).
 •   Φορτία βαρύτητας, επιβαλλόμενα φορτία, φορτία χιονιού, φορτία ανέμου (Ευρωκώδικας 1-1, 1-3, 1-4).
 •   Σεισμικά φορτία (Ευρωκώδικας 8- ΕΝ1998-1-1).
 •   Όλοι οι συνδυασμοί φορτίσεων (Ευρωκώδικας 0).
 •   Αντισεισμικός έλεγχος, με ισοδύναμη στατική και δυναμική φασματική ανάλυση (Ευρωκώδικας 8-1).
 •   Έλεγχος μελών (ζυγώματα, υποστυλώματα, ενίσχυση υποστυλώματος) σε συνδυασμούς φορτίσεων σε κατάσταση 
    αστοχίας
  ULS, έλεγχος διατομών και έλεγχος ευστάθειας (Ευρωκώδικας 3-1-1, 3-1-3, 3-1-5).
 •   Έλεγχος βελών και μετατοπίσεων σε κατάσταση λειτουργικότητας SLS (Ευρωκ. 3-1).
 •   Σχεδιασμός κοχλιωτών συνδέσμων κόμβων πλαισίου και βάσης (Ευρωκώδικας 3-1-8).
 •   Σχεδιασμός συστήματος αγκύρωσης στη θεμελίωση (Ευρωκώδικας 3-1-1, CEN/TS 1992-4-1).
 •   Σχεδιασμός τεγίδων (Ευρωκώδικας 3-1). 
 •   Σχεδιασμός κατακόρυφων και οριζόντιων συνδέσμων δυσκαμψίας (Ευρωκώδικας 3-1).
 •   Σχεδιασμός θεμελίωσης από σκυρόδεμα (Ευρωκώδικας 2-1, Ευρωκώδικας 7-1).
 •   Λεπτομερή σχέδια κατασκευής και σχέδια συνδέσεων, εξαγωγή σε DXF αρχείο.

      Χαρακτηριστικά του προγράμματος 


Αυτόματη παραγωγή της γεωμετρίας, με ελάχιστη πληκτρολόγηση.
Όλα τα απαραίτητα δεδομένα σε μια οθόνη.

Σύγχρονη επίλυση με εισαγωγή ή αλλαγή δεδομένων, άμεση παραγωγή τεύχους και σχεδίων. Ειδικό παράθυρο για πληροφορίες (μηνύματα λάθους) σε περίπτωση ανεπαρκειών στην επίλυση.

Επιλογή Εθνικού προσαρτήματος, χιόνι, άνεμος και σεισμική περιοχή.

Υλικά και παράμετροι σχεδιασμού μπορούν να τροποποιηθούν.


Φορτία χιονιού σύμφωνα με Ευρωκώδικα 1.

Επιλογή από περιοχή και υψόμετρο.

 

Φορτία ανέμου σύμφωνα με Ευρωκώδικα 1.
Επιλογή από περιοχή, υψόμετρο και τοπογραφία. 

Εσωτερική πίεση ανέμου.

Βοηθητικά εργαλεία για υπολογισμό φορτίων χιονιού και ανέμου από τα γεωγραφικά και τοπογραφικά δεδομένα ΕΝ1991-1-3, ΕΝ1991-1-4.


Σεισμικά φορτία σύμφωνα με Ευρωκώδικα 8.

Αντισεισμικός έλεγχος, ισοδύναμη στατική και δυναμική φασματική ανάλυση σύμφωνα με Ευρωκώδικα 8.


Ελαστική γραμμική ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία. Η ενίσχυση στον κόμβο ζυγώματος-υποστυλώματος λαμβάνεται υπόψη στο μητρώου ακαμψίας ζυγωμάτων.

 


Σχεδιασμός κατακόρυφων και οριζόντιων συνδέσμων δυσκαμψίας.

Ατέλειες λαμβάνονται υπόψη με ισοδύναμα πλευρικά φορτία. Φαινόμενα 2ας τάξης μέσω του συντελεστή αcr και επαύξηση οριζοντίων φορτίων, ΕΝ1993-1-1 §5.2.


Λεπτομερής διαστασιολόγηση μελών, κατάταξη διατομών, έλεγχος αντοχής διατομών, έλεγχοι καμπτικού, στρεπτικού και στρεπτοκαμπτικού λυγισμού, σχεδιασμός  συνδέσεων με Ευρωκώδικα 3.

Σχεδιασμός κοχλιωτών συνδέσεων στην κορυφή, στην σύνδεση ζυγώματος-υποστυλώματος και στην βάση υποστυλώματος σύμφωνα με EN1993-1-8.


Αυτόματη παραγωγή και έλεγχος συνδέσεων πλαισίου σύμφωνα με
EN1993-1-8. Έλεγχος αγκύρωσης στύλων στη θεμελίωση σύμφωνα με CEN/TS
1992-4.

Διαστασιολόγηση θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με Ευρωκώδικα 2, EN1992-1-1 και Ευρωκώδικα 7, EN1997-1-1.


Σχεδιασμός τεγίδων. Συνεχής ή αμφιέρειστες τεγίδες, συγκρατούμενη ή μη συγκρατούμενη πλευρικά. Ο βαθμός πλευρικής συγκράτησης υπολογίζεται από τις ιδιότητες του τραπεζοειδούς ελάσματος επικάλυψης.


Πλήρης βιβλιοθήκη πρότυπων μεταλλικών διατομών.

Πρότυπες ή Συγκολλητές διατομές για υποστυλώματα και ζυγώματα. 

Προσχεδιασμός - Επιλογή μεγέθους διατομών.

Πλήρες σχεδιαστικό CAD για τον φορέα και λεπτομέρειες συνδέσεων.

Αυτόματη παραγωγή των σχεδίων της κατασκευής και λεπτομέρειες των συνδέσεων.

Σχέδια σε οποιαδήποτε κλίμακα,
zoom, επιλογές είδους γραμμών και χρώματος, επιλογή εμφάνισης αντικειμένων, ρύθμιση κειμένου.

Ακριβής σχεδίαση υπό κλίμακα των αντικειμένων στο τεύχος.

Υψηλής ποιότητας εκτυπώσεις σχεδίων σε Α4, Α3, Α2 χαρτί.
Εξαγωγή σχεδίων σε
DXF αρχεία.

Εξαγωγή σχεδίων σε
PDF, WMF, αρχεία.


Πλήρες τεύχος με αναλυτικούς υπολογισμούς. Αναφορές στους Ευρωκώδικες και σχέδια κατασκευής και συνδέσεων.


Περιεχόμενα τεύχους.

Δυνατότητα επιλογής τμημάτων μελέτης.

Εξαγωγή τεύχους μελέτης σε
PDF και DOC
αρχεία.


Παράδειγμα Τεύχους εκτύπωσης

Ρύθμιση βασικών παραμέτρων προγράμματος.

Επιλογή Εθνικού προσαρτήματος
.


Υλικά: Δομικοί χάλυβες, Σκυροδέματα, Χάλυβες οπλισμού, Εδάφη για θεμελίωση.

Παράμετροι σχεδιασμού Εθνικού προσαρτήματος και Μεταλλικών πλαισίων.

Νομοθεσία - Ευρωκώδικες

EN
1990:2002, Ευρωκώδικας 0 Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων.
EN
1991-1-1:2002, Ευρωκώδικας 1-1 Δράσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής.
EN1991-1-3:2003, Ευρωκώδικας 1-3 Φορτία χιονιού.
EN1991-1-4:2005, Ευρωκώδικας 1-4
Δράσεις ανέμου.
EN
1992-1-1:2004, Ευρωκώδικας 2 Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα.
CEN/TS 1992-4-1:2009, Design of fastenings in concrete, General.
CEN/TS 1992-4-2:2009, Design of fastenings, Headed Fasteners
.
EN
1993-1-1:2005, Ευρωκώδικας 3 1-1 Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών.
EN
1993-1-3:2005, Ευρωκώδικας 3 1-3 Λεπτότοιχα μέλη ψυχρής έλασης.
EN
1993-1-5:2006, Ευρωκώδικας 3 1-5 Κύρτωση πλακών.
EN
1993-1-8:2005, Ευρωκώδικας 3 1-8 Συνδέσεις.
EN
1997-1-1:2004, Ευρωκώδικας 7 Γεωτεχνικός Σχεδιασμός.
EN
1998-1-1:2004, Ευρωκώδικας 8 Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών.

Βιβλίο οδηγιών

Εγχειρίδιο χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή.


Ενημερώσεις προγράμματος δωρεάν μέσω internet.

Προς παραγγελία