Πληροφορίες
F.A.Q.   
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Αμοιβές Δημοσίων Έργων Ν.3316/2005

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
Ιστορικό του προγράμματος Αμοιβές Δημοσίων Έργων

Ημερομηνία Έκδοση Αλλαγές

Revised: Ιουνίου 03, 2022.


06/22  03.06.2022
Τελευταία ενημερωμένη έκδοση προγράμματος.

04/22  04.04.2022
Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2022 = 1,260
Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών έτους 2022.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 8.δ.ββ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20-3-2022 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.

05/21

 

 07.05.2021

 
Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2021 = 1,199
Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2021.

Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20-3-2021 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.

04/20

 

09.04/2020

 
Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2020 = 1,227
Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20-3-2020 λαμβάνουν υποχρεωτικά
υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.


01/20

 


02.01/2020

Ενημέρωση αδειών χρήσης 2020.

12/19

 

05.12/2019

 
Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2019 = 1,218

3/18

 

24.03/2018

 
Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2018 = 1,211

6/17

 

27.06/2017

 
 
Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2017 = 1,203

5/16

 

15.05/2016

 
Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2016 = 1,203

7/15

 

07.06/2015

 
Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2015 = 1,205
Tιμή (τκ) για το έτος 2014 = 1,237

3/13

 

13.03/2013

 
Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2013 = 1,259
Για τις προκηρύξεις που εγκρίνονται μέχρι και τις 20-3-2013, ο συντελεστής (τκ) εξακολουθεί να έχει την τιμή (τκ) = 1,249. 

3/12

 

02.03/2012

 
Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2012 = 1,249 (μετά τις 20-3-2012 )
Για τις προκηρύξεις που εγκρίνονται μέχρι και τις 20-3-2012, ο συντελεστής (τκ) εξακολουθεί να έχει την τιμή (τκ) = 1,219. 

12/11

 

14.12/2011

 
Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2011 = 1,219
Για τις προκηρύξεις που εγκρίνονται μέχρι και τις 20/3/2011 ο συντελεστής (τκ) εξακολουθεί να έχει την τιμή (τκ) = 1,159

2/10 01.02/2010 Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2010 = 1,159
Για τις προκηρύξεις που εγκρίνονται μέχρι και τις 20/3/2010 ο συντελεστής (τκ) εξακολουθεί να έχει την τιμή (τκ) = 1,130.

3/09  07.03/2009 Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2009 = 1,130

4/08  04.02/2008 Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2008 = 1,108

1/08  01.01/2008 Πρώτη έκδοση προγράμματος