Πληροφορίες
F.A.Q.   
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Αμοιβές Δημοσίων Έργων Ν.3316/2005

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
Αμοιβές Δημοσίων Έργων (Ν.3316/2005)
Υπολογισμός των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών στις δημόσιες συμβάσεις του Ν. 3316/2005.
Υπολογίζονται οι αμοιβές για τις μελέτες κτιριακών έργων (αρχιτεκτονικών, στατικών, η/μ εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης ελεύθερων χώρων).


Χρήσεις
Περιλαμβάνονται όλες οι χρήσεις των κτιρίων
, σύμφωνα με το ρθρα ΟΙΚ. 1,2,3,4,5 (Κεφ. Ζ) του Ν.3316/2005.

Κτίρια με συνδυασμούς διαφορετικών χρήσεων, και Συγκροτήματα κτιρίων.

 

Μελέτες
Περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες μελετών,

σύμφωνα με το ρθρα ΟΙΚ. 1,2,3,4,5 (Κεφ. Ζ) του Ν.3316/2005.
 • Αμοιβές αρχιτεκτονικής μελέτης
 • Αμοιβές στατικών μελετών
 • Αμοιβές Η/Μ μελετών
 • Λοιπές μελέτες
 • Μελέτες ΣΑΥ ΦΑΥ
 • Τεύχη δημοπράτησης
Στάδια μελέτης
 • Πλήρης
 • Προμελέτη
 • Οριστική μελέτη
 • Μελέτη εφαρμογής
 • Προκαταρτική
 • Μελέτη σκοπιμότητας
 • Προσχέδιο
Είδη μελετών
 • Νέο κτίριο
 • Προσθήκη
 • Διαρρύθμιση
 • Αποτύπωση
 • Έλεγχος μελέτης

Προεπισκόπηση Τε
ύχους
Υψηλή ποιότητα εκτύπωσης τεύχους σε όλους τους εκτυπωτές.

Εξαγωγή τεύχους σε PDF (Adobe Acrobat) ή Word αρχείο.

 

Παράδειγμα τεύχους εκτύπωσης

ambhelp.gif (34837 bytes) Πλήρης Βοήθεια

Περιέχεται πλήρης βοήθεια σε κάθε σημείο του προγράμματος.

Video παρουσίασης της χρήσης του προγράμματος.

 

Νομοθεσία

Περιέχεται η αντίστοιχη νομοθεσία Ν.3316/2005, Κτιριακά έργα.

Δωρεάν ενημερώσεις προγράμματος μέσω Internet.

                   Προς παραγγελία