Πληροφορίες
DEMO   
Βιβλίο Οδηγιών   
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Παραγγελία

Υπολογισμός και Σχεδίαση μεταλλικών κατασκευών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
 
Ιστορικό του προγράμματος STEELexpress

Revised: Φεβρουαρίου 24, 2023


Ημερομηνία Έκδοση Αλλαγές Κατεβάστε νέα έκδοση από το μενού - [Αναβάθμιση]

11-22 07.11/2022 Τελευταία ενημερωμένη έκδοση προγράμματος.

08-20 28.08/2020
  • Σύμμικτες πλάκες, ενός ανοίγματος, δύο και τριών ανοιγμάτων σύμφωνα με Ευρωκώδικα 4, 1994-1-1, § 9.

  • Το "Όνομα τμήματος υπολογισμών", του αντικειμένου κατασκευής αυξήθηκε από 16 χαρακτήρες σε 32 χαρακτήρες.


01-20 31.01/2020 Ενημέρωση αδειών χρήσης 2020.

09-17 Ver. 21.09/2017 Προσθήκη σύμμικτου πατώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα και χάλυβα βάσει του Ευρωκώδικα 4.

03-17 Ver. 27.03/2017 Προσθήκη περισσότερων διατομών στις στέγες και στα πατώματα.

01-16 Ver. 28.01/2016 Αν στα Windows δεν εμφανίζονται σωστά σε ορισμένα σημεία τα Ελληνικά, τότε σημαίνει οτι η βασική γραμματοσειρά των Windows σας (Ms Sans Serif) δεν είναι σωστή.
Στην περίπτωση αυτή στην επιλογή Ρυθμίσεις/Κύρια γραμματοσειρά Windows, επιλέξτε γραμματοσειρά Arial.
Για να ενεργοποιηθούν οι αλλαγές επανεκκινήστε το πρόγραμμα.

01-16 Ver. 20.01/2016 Προσαρμογή προεπισκόπησης και εκτύπωσης σε Windows 10 με υψηλή ανάλυση οθόνης και μεγεθος χαρακτήρων μεγαλύτερο του 100%.

22.12.2015 Ver. 22.12/2015 Πρώτη έκδοση προγράμματος STEELexpress.