Πληροφορίες
DEMO
Βιβλίο Οδηγιών   
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Υπολογισμός και Σχεδίαση μεταλλικών δίστηλων πλαισίων σύμφωνα με Ευρωκώδικα 3

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
 
Ιστορικό του προγράμματος SteelPortalFrameEC3

Revised: Νοεμβρίου 15, 2023


Ημερομηνία Έκδοση Αλλαγές Κατεβάστε νέα έκδοση από το μενού - [Αναβάθμιση]

11-23 15.11/2023 Τελευταία ενημερωμένη έκδοση προγράμματος.

08-20 27.08.2020

Το "Όνομα τμήματος υπολογισμών", του αντικειμένου κατασκευής αυξήθηκε από 16 χαρακτήρες σε 32 χαρακτήρες.


01-20 02.01/2020
Ενημέρωση αδειών χρήσης 2020.

03-17 Ver. 27.03/2017 Βελτίωση σχεδιαστικού σε περιπτώσεις μεγάλης γωνίας κλίσης οροφής.

01-16 Ver. 25.01/2016 Αν στα Windows δεν εμφανίζονται σωστά σε ορισμένα σημεία τα Ελληνικά, τότε σημαίνει οτι η βασική γραμματοσειρά των Windows σας (Ms Sans Serif) δεν είναι σωστή.
Στην περίπτωση αυτή στην επιλογή Ρυθμίσεις/Κύρια γραμματοσειρά Windows, επιλέξτε γραμματοσειρά Arial.
Για να ενεργοποιηθούν οι αλλαγές επανεκκινήστε το πρόγραμμα.

01-16 Ver. 20.01/2016 Προσαρμογή προεπισκόπησης και εκτύπωσης σε windows 10 με υψηλή ανάλυση οθόνης και μεγεθος χαρακτήρων μεγαλύτερο του 100%.

14.05.15 Ver. 15.05/2015 Προσθήκη εργαλείου για τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας του εδάφους σύμφωνα με το προσάρτημα Δ του Ευρωκώδικα 7 EN1997:2004.

27.11.2014 Ver. 27.11/2014 Πρώτη έκδοση προγράμματος SteelPortalFrameEC3.