Πληροφορίες
DEMO
F.A.Q     
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Νέα έκδοση με διαστασιολόγηση κατασκευών
από οπλισμένο Σκυρόδεμα, Χάλυβα ή Ξύλο, σύμφωνα με Ευρωκώδικες 2, 3 και 5

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
 
Ιστορικό του προγράμματος FRAME2Dexpress

Revised: Νοεμβρίου 15, 2023


Ημερομηνία Έκδοση Αλλαγές Κατεβάστε νέα έκδοση από το μενού  [Αναβάθμιση]

11-23 15.11/2023 Τελευταία ενημερωμένη έκδοση προγράμματος.

06-22 25.06/2022 Προστέθηκαν οι τιμές στα ακρά και στα ανοίγματα στοιχείων, στα διαγράμματα ροπών διατμητικών και αξονικών δυνάμεων.
Τσεκάροντας την επιλογή οι τιμές εμφανίζονται ή όχι.

01-20 02.01/2020 Ενημέρωση αδειών χρήσης 2020.

05-16 Ver. 04.05/2016 Νέες προσθήκες:
Προστέθηκαν στοιχεία με άρθρωση αριστερά, δεξιά, ελκυστήρες.
Δυνατότητα επίλυσης και διαστασιολόγησης εσχάρας δοκών πατώματος.
Η διαστασιολόγηση γίνεται με Ευρωκώδικα 2,3,5 αν οι δοκοί της εσχάρας είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο αντίστοιχα.

01-16 Ver. 25.01/2016 Αν στα Windows δεν εμφανίζονται σωστά σε ορισμένα σημεία τα Ελληνικά, τότε σημαίνει οτι η βασική γραμματοσειρά των Windows σας (Ms Sans Serif) δεν είναι σωστή.
Στην περίπτωση αυτή στην επιλογή Ρυθμίσεις/Κύρια γραμματοσειρά Windows, επιλέξτε γραμματοσειρά Arial.
Για να ενεργοποιηθούν οι αλλαγές επανεκκινήστε το πρόγραμμα.

01-16 Ver. 20.01/2016 Προσαρμογή προεπισκόπησης και εκτύπωσης σε windows 10 με υψηλή ανάλυση οθόνης και μεγεθος χαρακτήρων μεγαλύτερο του 100%.

06/15 Ver. 09.06/2015 Δωρεάν ενημέρωση

07/14 Ver. 07.07/2014 Βελτίωση εξαγωγής τεύχους σε PDF και WORD αρχεία.
Σύνθετη προεπισκόπηση με μικρογραφίες (επιλογή απλής προεπισκόπησης χωρίς μικρογραφίες).

04/14 Ver. 10.04/2014 Νέα έκδοση προγράμματος FRAME2Dexpress + Eurocode Design
  • Σχεδιασμός μελών πλαισιακών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα ή ξύλο σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες. Όλα τα μέλη του φορέα διαστασιολογούνται αυτόματα για αξονική δύναμη, καμπτική ροπή και διάτμηση στο άνοιγμα και στα άκρα. Πραγματοποιείται έλεγχος κάθε στοιχείου σε λυγισμό και στρεπτοκαμπτικό λυγισμό στα στοιχεία από χάλυβα και ξύλο.
  • Πρότυπα πλαίσια για εύκολη εισαγωγή δεδομένων κόμβων και στοιχείων.
  • Χαλύβδινες πρότυπες διατομές. Όλες οι πρότυπες διατομές σε πίνακες για εύκολη επιλογή ιδιοτήτων σε μεταλλικά πλαίσια. Περισσότερα..