Πληροφορίες   
F.A.Q     
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Πρόγραμμα Πυροπροστασίας Κτιρίων
RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
 
Ιστορικό του προγράμματος winΠΥΡΟ

Ημερομηνία Έκδοση Αλλαγές

05-24 09.05/2024 Τελευταία ενημερωμένη έκδοση προγράμματος.
Αναβάθμιση προγράμματος σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (ΦΕΚ 3475 Β΄ 24/5/2023).
Κόστος ενεργοποίησης αναβάθμισης 74,40 ευρώ

12-21 08.12/2021 Προσθήκη υπολογισμού πυροθερμικού φορτίου στις αποθήκες σύμφωνα με «Κωδικοποίηση ερμηνευτικών - διευκρινιστικών διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ.71/88», Αριθ. Πρωτ εγγράφου 39112 Φ.701.2 - 12/10/1998

11-21 23.11/2021 Νέα έκδοση προγράμματος Παθητικής Πυροπροστασίας winΠΥΡΟ σύμφωνα με το Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων Π.Δ. 41/2018

Revised: Μαΐου 30, 2024