Πληροφορίες
DEMO   
Βιβλίο Οδηγιών   
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Παραγγελία

Διαστασιολόγηση τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο βάσει των Ευρωκωδίκων 0,1,2,3,4,5,6,7 και 8.
RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
 
Ιστορικό του προγράμματος EUROCODEexpress

Revised: Ιανουαρίου 31, 2024


Ημερομηνία Έκδοση Αλλαγές Κατεβάστε νέα έκδοση από το μενού - [Αναβάθμιση]

01-24 25.01/2024 Τελευταία ενημερωμένη έκδοση προγράμματος.
Προσθήκη στους τοίχους αντιστήριξης της επίδρασης της επίχωσης στο μπροστά τμήμα του τοίχου. Αυτό έχει κάποια σημασία για τοίχους με αρκετό βάθος.

06-22 25.06/2022 Στο FRAME2Dexpress + EC Design προστέθηκαν οι τιμές στα ακρά και στα ανοίγματα στοιχείων, στα διαγράμματα ροπών διατμητικών και αξονικών δυνάμεων.
Τσεκάροντας την επιλογή οι τιμές εμφανίζονται ή όχι.

12-21 06.12/2021
  • Στους υπολογισμούς του συντελεστή ερπυσμού προστέθηκαν η θερμοκρασία περιβάλλοντος και ο τύπος του τσιμέντου.


09-21 12.09/2021
  • Προσθήκη στους Τοίχους Αντιστήριξης, της μελέτης σε διάτμηση του κλειδιού βάσης. 

  • Προσθήκη στα υποστυλώματα του οπλισμού διάτμησης στους καταλόγους οπλισμού.


02-21 25.02/2021 Προσθήκες νέας έκδοσης:
Θεμελιώσεις σε πασσάλους
Μεμονωμένοι πάσσαλοι
Ομάδες πασσάλων  Περισσότερα....


Σε συνεχείς δοκούς και πλάκες προστέθηκε ο έλεγχος παραμορφώσεων σε λειτουργικότητα (SLS) των προβόλων.

08-20 28.08/2020
  • Σύμμικτες πλάκες, ενός ανοίγματος, δύο και τριών ανοιγμάτων σύμφωνα με Ευρωκώδικα 4, 1994-1-1, § 9.

  • Το "Όνομα τμήματος υπολογισμών", του αντικειμένου κατασκευής αυξήθηκε από 16 χαρακτήρες σε 32 χαρακτήρες.


01-20 31.01/2020 Ενημέρωση αδειών χρήσης 2020.

01.11.2017 Ver. 01.11/2017 Πρώτη έκδοση προγράμματος EUROCODEexpress.